UAT Comuna Lumina invita persoanele autorizate sa depuna oferte in vederea contractarii serviciilor „Realizarea lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor în sectoarele cadastrale nr.19 (346 ha, 169 imobile)- si nr.20 (276ha,156 imobile) in total 325 imobile in vederea înscrierii imobilelor în sistemul integrat de cadastru și carte funciară, aparținând UAT COMUNA LUMINA județul CONSTANTA” – Cod cpv 71354300-7 servicii de cadastru.

Operatorii economici interesati vor posta oferta de pret in sistemul electronic SEAP, sectiunea catalogul de produse/ /servicii/lucrari.

Termenul limita de depunere a ofertelor este 6.02.2020

Detalii in documentul atasat.

Anunt documentatii cadastrale [pdf]

Print Friendly, PDF & Email