ANUNT  privind    INTENTIA DE ELABORARE PLAN URBANISTIC ZONAL  

«Plan urbanistic zonal (PUZ) – INTRODUCERE TEREN IN INTRAVILAN – ZONA SERVICII & GOSPODARIRE COMUNALA extravilan comuna LUMINA, jud. CONSTANTA»

Initiator/investitor: COMUNA LUMINA – PRIMARIA COMUNEI LUMINA,

Proiectant: S.C. ARHIGRAF S.R.L. – cu sediul in Constanta, str. Mircea cel Batran, nr. 55, delegat pentru informarea si consultarea publicului din partea proiectantului –

arh. Diana Bucur,  Tel contact: 0722 28 76 99  

PUBLICUL ESTE INVITAT SA TRANSMITA OBSERVATII SI PROPUNERI Privind intentia de elaborare a planului urbanistic zonal In perioada  26.03.2015 – 30.03.2015

-Persoana responsabilã cu informarea şi consultarea publicului din cadrul structurii de specialitate – :  din cadrul Consiliului Judetean Constanta – POPESCU Maria cãtre care pot fi transmise comentarii, observaţii şi propuneri de luni până vineri între orele 9,00 – 12,00, tel. 0241 48 84 14.

Reprezentantul Primariei comunei Lumina: MICU-BLĂNARU Valentina, tel: 0241 25 18 28.

Observatiile sunt necesare pentru dezbaterea publica si stabilirea unei versiunii finale a planului urbanistic zonal. Raspunsul la observatiile transmise va fi afisat la sediul Primariei, conform prevederi legale.

Etapele preconizate pentru consultarea publicului pana la aprobare:

1.Etapa de informare si consultare – realizata prin prezentul anunt in perioada 26.03.2015 – 30.03.2015.

2.Etapa implicarii publicului in elaborarea propunerilor planului urbanistic zonal, in perioada 31.03.2015 – 05.05.2015 prin informarea publicului cu privire la rezultatele informarii si consultarii si publicarea observatiilor si sugestiilor publicului si a raspunsului la acestea in termenul prevazut de lege.

3.Etapa implicarii publicului in etapa propunerii finale – in care, in urma parcurgerii tuturor celorlalte opinii vor fi elaborate variantele finale ale planului, ulterior intocmindu-se un raport al informarii si consultarii publicului ce va face parte integranta din documentatiile de aprobare PUZ-ului.

4.Etapa monitorizarii implementarii PUZ-ului.

Print Friendly, PDF & Email