Întrucât actul administrativ fiscal nu a putut fi comunicat prin una dintre modalităţile de comunicare prevazute la art. 44 alin.  1,2  şi 3  din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscală, republicată, cu modificările si completările ulterioare, subsemnatele:  Mina Alina, consilier juridic -Compartiment Juridic, Şoiam Georgiana, consilier juridic- Compartiment Executare Silită şi Şerban Violeta, inspector – Compartiment Informare Cetăţeni, în conformitate cu dispoziţiile art. 44 alin. 4 şi 5 in Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completarile ulterioare, am procedat la comunicarea actului administrativ fiscal prin publicitate.

            În acest sens s-a afişat în data de 19.09.2014, concomitent la sediul Primariei comunei Lumina  şi pe pagina de Internetwww.primaria-lumina.ro, anunţul nr. 10122 din 19/09/2014.

anunt colectiv debitori 19.09.2014

Print Friendly, PDF & Email