Consiliul Local al Comunei Lumina, judetul Constanta, organizeaza prin Comisia de Selectie desemnata prin Hotararea Consiliului Local nr. 138/2014 la sediul Primariei Comunei Lumina, str. Mare nr. 170, com. Lumina, judetul Constanta, evaluarea/selectia prealabila in vederea desemnarii a 5 membrii in Consiliul de Administratie al SC Gospodaria Lumina SRL.

Mai multe informatii se pot gasi in documentele atasate:

  1. Anunt
  2. Bibliografie
  3. CV
  4. Declaratie art 6 si 7
  5. Declaratie conflict de interese
  6. Declaratie prelucrare date cu caract personal
  7. Obiect activitate SC Gospodaria Lumina SRL