In conformitate cu prevederile art. 7 din  Legea 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica , UAT Lumina isi face publica intentia de a supune aprobarii Consiliului Lumina Proiectul de hotarare privind aprobarea bugetului general al comunei Lumina pentru anul 2022 si estimarile pentru anii 2023, 2024 si 2025.

Propunerile si amendamentele se vor depune la sediul Primariei Comunei Lumina din str. Mare nr. 170 sau pe adresa de email pana pe 20.01.2020

Anunt buget comuna 2022
Print Friendly, PDF & Email