Primaria Comunei Lumina aduce la cunostiinta publicului interesat publicarea Proiectului de Hotarare privind valorile impozabile, impozitele si taxele locale si alte taxe asimilate acestora precum si amenzile aplicabile in Comuna Lumina in anul 2023.

Documentul poate fi studiat aici.

Incepand cu data de 1.04.2022 persoanele interesate pot depune in scris propuneri, opinii sau sugestii cu valoare de recomandare la sediul Primariei Lumina, Compartiment Centru Informare Cetateni.

Anunt TI 2023