UAT Comuna Lumina implementeaza proiectul LIGHT „Learning to improve the global health together” finantat prin Mecanismul Financiar de Granturi SEE & Norvegiene 2014-2021, Apelul 3.1 „Capacitate sporita de furnizare a energiei regenerabile”).

Institutia invita persoanele interesate sa depuna oferte in vederea incheierii contractului: Servicii de audit financiar in cadrul proiectului LIGHT Programul finantator al proiectului in cadrul caruia este contractat serviciul de audit financiar: Mecanismul Financiar de Granturi SEE & Norvegiene 2014-2021.

Mai multe detalii se regasesc in caietul de sarcini anexat.

549-2023
Print Friendly, PDF & Email