UAT Comuna Lumina implementeaza proiectul LIGHT „Learning to improve the global health together” finantat prin Mecanismul Financiar de Granturi SEE & Norvegiene 2014-2021, Apelul 3.1 („Capacitate sporita de furnizare a energiei regenerabile”).

Institutia invita persoanele interesate sa depuna oferte in vederea atriburii contractuluii : Servicii de proiectare, obtinere avize/autorizatii/acorduri privind obiectivul de investitie „Parc Fotovoltaic” pentru proiectul LIGHT „Learning to improve the global health together” finantat prin Mecanismul Financiar de Granturi SEE & Norvegiene 2014-2021, Apelul 3.1 „Capacitate sporita de furnizare a energiei regenerabile”);

Mai multe informatii se regasesc in documentul atasat.

3111-2023
Print Friendly, PDF & Email