UAT COMUNA LUMINA, CUI 4671807, persoana juridica romana cu sediul in localitatea Lumina str. Mare nr. 170, comuna Lumina Judetul Constanta, implementeaza proiectul “B-AWARE!” (“Fii Informat!”) finantat prin Mecanismul Financiar de Granturi SEE & Norvegiene 2014-2021, Apelul 4 Schema de Granturi Mici „Cunoștințe sporite privind energia regenerabilă, eficiența energetică – Sensibilizarea publicului larg și perfectionare”.

Astfel autoritatea contractanta COMUNA LUMINA in vederea atribuirii contractului de achizitie servicii in implementarea proiectului “B-AWARE!” (“Fii Informat!”) 2022/346509, invita agentii economici interesati sa participe prin depunerea de oferte financiare.

1. DENUMIRE CONTRACT: SERVICII DE CATERING in cadrul proiectului “B-AWARE!” (“Fii Informat!”) finantat prin Mecanismul Financiar de Granturi SEE & Norvegiene 2014-2021, Apelul 4 Schema de Granturi Mici „Cunoștințe sporite privind energia regenerabilă, eficiența energetică – Sensibilizarea publicului larg și perfectionare”, conform specificatiilor caietului de sarcini anexat.

Detalii complete:

Anunt Publicitate ach serv CATERING

VEZI CAIET DE SARCINI

Print Friendly, PDF & Email