URMARE PREVEDERILOR LEGII NR. 257/2022, REPREZENTAND AMENZI CONTRAVENTIONALE APLICATE IN TEMEIUL ART. 4 ALIN.(1) DIN OUG NR. 129/2021 PRIVIND IMPLEMENTAREA FORMULARULUI DIGITAL DE INTRARE IN ROMANIA, ABROGATA PRIN OUG 22/2022 PENTRU ABROGAREA OUG 129/2021, A FOST REGLEMENTATA MODALITATEA DE RESTITUIRE A SUMELOR DE BANI ACHITATE PANA LA DATA INTRARII IN VIGOARE A ACESTEIA.

PENTRU RESTITUIREA SUMELOR PREVAZUTE SE DEPUNE LA SEDIUL PRIMARIEI COMUNEI LUMINA, STR. MARE, NR. 170, IN TERMEN DE 90 ZILE DE LA DATA INTRARII IN VIGOARE A PREZENTULUI ORDIN, O CERERE DE RESTITUIRE CARE VA FI INSOTITA DE URMATOARELE DOCUMENTE:
– COPII ALE PROCESULUI-VERBAL DE CONSTATARE A CONTRAVENTIEI
– COPIE A DOCUMENTELOR DE PLATA
– COPIE ACT DE IDENTITATE
– NUMELE SI PRENUMELE SOLICITANTULUI
– CODUL NUMERIC PERSONAL
– DOMICILIUL SOLICITANTULUI
– SUMA SI NATURA CREANTEI SOLICITATE LA RESTITUIRE
– EXTRAS CU NUMELE BANCII SI CODUL IBAN, IN CAZUL IN CARE DE SOLICITA RESTITUIREA PRIN VIRAMENT.

VA MULTUMIM!

Print Friendly, PDF & Email