In conformitate cu anuntul nr. 14741/20.089.2019, UAT COMUNA LUMINA, cu sediul în str. Mare nr. 170, localitatea Lumina, judeţul Constanţa, cod fiscal 4671807, anunta demararea procedurii pentru atribuirea contractului de achizitie publică de furnizare produse:

Produse de papetărie si birotică pentru Primaria comunei Lumina

Operatorii economici interesați vor publica în catalogul electronic SEAP ofertele pentru furnizarea produselor ce fac obiectul documentației de atribuire într-o poziție purtând numele: ”Produse de papetărie şi birotică pentru Primăria comunei Lumina, conform anunţ publicitar nr. 14741/20.089.2019, cod CPV 30192700-8 Papetărie (Rev. 2)”.

Ofertele vor include descrierea cât mai detaliată și precisă a produselor oferite (incluzând denumirea comercială a produselor, producătorul, dar și preţuri unitare) și obligația asumării prevederilor prezentei documentații de atribuire.

Ofertele financiare trebuie să fie întocmite în lei şi să fie valabile 30 de zile de la data limită de depunere a ofertelor.

Ofertele trebuie publicate în SEAP până la data de 25.09.2019, ora 12.

Pentru detalii complete va rugam sa accesati fisierul atasat:
Anunt si documentatie atribuire contract furnizare produse papetarie [PDF]

Print Friendly, PDF & Email