Autoritatea Contractanta, Comuna Lumina, invita operatorii economici interesati sa depuna oferte in vederea atribuirii contractului de achizitie publica:

– Servicii de proiectare PT+DE+DTAC privind extinderea retelei de iluminat public in localitatea Lumina pe strazile Tulcei, Cerealelor, Salciilor, Trandafirilor, com. Lumina, jud. Constanta.

Termenul limita de depunere a ofertelor este de 12.03.2018

Detalii in documentul atasat:

Anunt servicii proiectare iluminat public[pdf]

ACTUALIZARE:

Print Friendly, PDF & Email