Autoritatea contractantă COMUNA LUMINA invita persoanele juridice interesate sa depuna oferta de preturi pentru atribuirea contractului Servicii de intretinere si reparatii calculatoare, imprimante si retea : pentru 40 sisteme de calcul,7 multifunctionale/imprimante si retea structurata.

Serviciile includ intretinere calculatoare (curatare,devirusare, optimizare sistem de operare,instalare/dezinstalare produse software. Se va asigura functionalitatea retelei si a legaturii la reteaua furnizorului de internet.

Specificatii tehnice sunt stabilite in caietul de sarcini.

Termenul limita de primire a ofertelor: 12.01.2021.

Pentru informatii suplimentare : Tel/Fax: 0241251828, 0241251744, email : primaria lumina@yahoo.com

CAIET SARCINI MENTENANTA CALCULATOARE

Print Friendly, PDF & Email