Servicii de proiectare faza SF, DTAC si PTh pentru obiectivul de investitii Construire piste pentru biciclete in Comuna Lumina, Judetul Constanta

Autoritatea contractanta COMUNA LUMINA, solicita oferte de pret in vederea atribuirii contractului de prestari servicii ” Servicii de proiectare faza SF, DTAC si PTh pentru obiectivul de investitii Construire piste pentru biciclete in Comuna Lumina, Judetul Constanta „

TITLUL PROIECTULUI : Construire piste pentru biciclete in Comuna Lumina, Judetul Constanta
PROGRAM: Planul National de Redresare si Rezilienta(PNRR) , Componenta 10- Fondul local I.1.4-Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – piste pentru biciclete( si alte vehicule electrice usoare) la nivel local/metropolitan )
I.1.3. -Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – puncte de reincarcare vehicule electrice
TITLUL APEL: PNRR/2022/C10/I1.4, PNRR/2022/C10/I1.3, Runda 1

1. DENUMIRE CONTRACT – ” Servicii de proiectare faza SF, DTAC si PTh pentru obiectivul de investitii Construire piste pentru biciclete in Comuna Lumina, Judetul Constanta „
2. TIP ANUNT: Achiziție Directa;
3. TIP CONTRACT: servicii
4. COD CPV SAU DENUMIRE: 71241000-9 Studii de fezabilitate , servicii de consultanta, analize (Rev 2)
5. VALOARE ESTIMATA: 160.000 lei fara TVA
6. DESCRIEREA ACHIZITIEI: -” Servicii de proiectare faza SF, DTAC si PTh pentru obiectivul de investitii Construire piste pentru biciclete in Comuna Lumina, Judetul Constanta „ pentru
7. Oferta va avea caracter ferm si obligatoriu din punct de vedere al continutului pe toata perioada de valabilitate a ofertei

DATA LIMITA DEPUNERE OFERTA- 25.01.2023, ORA 16

anunt publicitate proiectare piste
Print Friendly, PDF & Email