Delimitare sectii de votare alegeri parlamentare 2020

Avand in vedere organizarea Alegerilor Parlamentare pentru alegerea reprezentantilor din Camera Deputatilor si Senatul Romaniei din data de 6.12.2020, va comunicam arondarea sectiilor de votare de pe raza comunei Lumina.

Descarcare fisier:

AnexaDispozitiePrimar_202011090839 [pdf]

SV 473 – ȘCOALA VECHE LUMINA, loc. LUMINA, Strada Mare , Nr. 158

Strada Constantin Brâncuşi (Strada Constantin Brîncuşi) integral
Aleea Crinilor integral
Strada Iulia Haşdeu integral
Şoseaua Iuliu Maniu integral
Strada Liniştei integral
Strada Mare integral
Strada Morii toate numerele din intervalul nr. 1 -39 Z
Strada Pescăruş integral

SV 474 – ȘCOALA NOUĂ LUMINA, loc. LUMINA, Strada Pelican , Nr. 10 LUMINA

toate numerele din intervalul nr. 1 -170
Strada 22 Decembrie 1989 integral
Strada Alunului integral
Strada Brânduşelor integral
Strada Cerealelor integral
Aleea Ciprian Porumbescu integral
Strada Crinului integral
Strada Crizantemelor integral
Strada Eroilor integral
Strada Eternităţii integral
Strada Ghiocei integral
Prelungirea Liliacului integral
Strada Luceafărului integral
Strada Narciselor integral
Strada Rîndunelelor integral
Strada Sălciilor integral
Şoseaua Tulcei integral
Strada Vântului (Strada Vîntului) integral
Strada Viorelelor integral

SV 475 – GRĂDINIȚA LUMINA, loc. LUMINA, Strada Pelican , Nr. 10 LUMINA

Strada Berzelor integral
Strada Bradului integral
Strada Cîmpului integral
Strada Cucului integral
Strada Decebal integral
Strada Decebal (D) integral
Strada DN 2A integral
Strada Interioară integral
Strada Lebedelor integral
Strada Pelican integral
Aleea Petrolului integral
Strada Petrolului integral
Strada Primăverii integral
Strada Rogozului integral
Strada Sabinelor integral
Strada Sirenei integral
Strada Traian integral
Strada Traian (D) integral

SV 476 – CĂMINUL CULTURAL LUMINA, loc. LUMINA, Strada Mare , Nr. 173

Strada Brotăcei integral
Strada Canarului integral
Strada Cocorilor integral
Strada Gării integral
Strada Gării Siutghiol integral
Aleea Garoafelor integral
Strada Lăcrămioarelor integral
Strada Lalelelor integral
Strada Liliacului integral
Strada Murelor integral
Strada Năvodari integral
Strada Panseluţelor integral
Prelungirea Petrolului integral
Strada Speranţei integral
Strada Trandafirilor integral

SV 477 –  Școala Gimnazială nr.1 Lumina – Clădirea C8, loc. LUMINA, Strada Morii , Nr. 79 N LUMINA

Strada 9 Mai integral
Strada Academiei integral
Strada Belşugului integral
Strada Carol I integral
Strada Cuza Vodă integral
Strada Dacilor integral
Strada Dumitru Comşa integral
Strada Frunzelor integral
Strada Garofiţei integral
Strada George Enescu integral
Aleea Iasomiei integral
Prelungirea Iasomiei integral
Strada Iasomiei integral
Strada Independenţei integral
Strada Islazului integral
Strada Mihai Viteazu integral
Strada Militari integral
Strada Mircea cel Bătrân integral
Strada Morii toate numerele din intervalul nr. 40 -242
Strada Pinului integral
Strada Şoimului integral
Strada Ştefan cel Mare integral
Strada Teiului integral

SV 478 – ȘCOALA OITUZ, loc. OITUZ

OITUZ integral

SV479 – ȘCOALA SIBIOARA, loc. SIBIOARA

SIBIOARA integral

registrul electoral

Procedura pentru solicitarea urnei speciale (mobile) la alegerile locale

Alegătorii care nu se pot deplasa la secția de votare din cauză de boală sau invaliditate, inclusiv cei izolați în casă cu COVID-19, pot solicita urna specială (mobilă) de la secția de votare de care ține locul în care se află în ziua alegerilor, printr-o cerere scrisă însoțită de documente justificative.

Din aceste documente trebuie să rezultă că persoana nu se poate deplasa până la secția de votare. Cererea trebuie depusă la secția de votare la care este arondat imobilul unde trebuie să se deplaseze urna specială. Oricine o poate depune. Alegătorul trebuie să aibă reședință în localitatea (sau sectorul) respectivă.

Cererea se depune la secția de votare pe 26 septembrie între orele 18.00 și 20.00.

Dacă alegătorul se îmbolnăvește după acest termen, cererea se depune cât mai devreme pe 27 septembrie.

Cererea trebuie să fie:

  • scrisă de mână sau pe calculator,
  • semnată și datată de alegătorul solicitant,
  • cu numele, prenumele, codul numeric personal, domiciliul sau reședința, seria și numărul actului de identitate.

Nu uitați documentele care dovedesc că nu puteți merge la secția de votare.

Președintele secției de votare verifică aceste documente și dacă cererea nu este justificată, ea poate fi refuzată.

Art. 91 din Legea 115/2015
(1) Pentru alegătorii care nu se pot deplasa la sediul secției de votare din cauză de boală sau invaliditate, președintele biroului electoral al secției de votare poate aproba, la cererea scrisă a acestora, însoțită de copii ale actelor din care rezultă starea de sănătate sau de invaliditate, ca o echipă formată din cel puțin 2 membri ai biroului electoral să se deplaseze cu o urnă specială și cu materialul necesar votării – ștampilă cu mențiunea ,VOTAT” și buletine de vot – la locul unde se află alegătorul, pentru a se efectua votarea. În raza unei secții de votare se utilizează o singură urnă specială. Urna specială poate fi transportată numai de membrii biroului electoral al secției de votare, sub paza personalului structurilor Ministerului Afacerilor Interne.

(2) În cazurile prevăzute la alin. (1), votarea se face numai pe baza unui extras întocmit personal de președintele biroului electoral de pe lista electorală permanentă, copia listei electorale complementare sau de pe lista suplimentară existente la secția respectivă. Extrasul se semnează de către preşedinte și se ştampilează, iar persoanele cuprinse în aceste extrase trebuie să fie radiate din celelalte liste existente la secție.

(3) În modalitatea prevăzută la alin. (1) și (2) pot vota numai persoanele care domiciliază în localitatea sau sectorul municipiului București în care se află secția de votare. Cetățenii Uniunii Europene trebuie să îndeplinească, după caz, condițiile prevăzute la art. 21 alin. (1), art. 23 alin. (1) sau art. 24 alin. (1) și (2).

In ziua alegerilor, o echipă formată din doi membri ai biroului electoral se va deplasa la locul unde se află alegătorul, cu urna specială și materialele necesare votării. Alegătorul trebuie să prezintă un act de identitate și să semneze lista electorală adusă, apoi primește buletinele de vot și ștampila. Fiecare secție de votare are o singură urnă specială, care trebuie să fie la ora 21:00 înapoi la secția de votare. Pentru cei internați în spital, se află într-un cămin de bătrâni sau un loc asemănător.

Ca o regulă specială, în cazul în care peste 200 persoane aflate într-o astfel de unitate cer urna specială, depunerea cererilor trebuie să fie asigurată de conducerea unității respective. În ziua alegerilor, unitatea respectivă este obligată să permită accesul echipei biroului electoral cu urna specială, cu respectarea normelor de protecție sanitară.

Pentru cei aflați în arest la domiciliu sau într-un loc de deținere Regulile generale privind urna specială se aplică și persoanelor deținute, sau arestate la domiciliu (dacă nu și-au pierdut dreptul de vot), pentru că ele nu au voie să plece. Arestații la domiciliu cer urna specială potrivit regulilor generale, cererea fiind însoțită de o copie după hotărârea judecătorească prin care s-a dispus arestul la domiciliu. Pentru cei deținuți, conducerea locului de detenție trebuie să aducă la cunoștința arestaților sau condamnaților cel târziu pe 24 septembrie, ora 12.00, faptul că pot vota prin urna specială dacă cer acest lucru. Diferența este că aceste persoane depun cererea la directorul penitenciarului sau al locului de deținere, pe 26 septembrie până la ora 12.00. Apoi, direcția se ocupă cu depunerea cererilor la secția de votare și cu organizarea unui spațiu pentru votare unde secretul votului poate fi asigurat.

Mai multe detalii privind procedura de utilizare a urnei speciale se găsesc în Hotărârea BEC nr 81.

Cerere urna speciala [PDF]

Delimitare sectii de votare si arondare strazi

In atentia cetatenilor cu drept de vot din comuna Lumina !

Avand in vedere ca la data de 27 septembrie 2020 va fi organizat scrutinul electoral pentru Alegerile Locale, in conformitate cu prevederile legale, pe raza comunei Lumina, in ziua alegerilor, vor fi organizate si deschise urmatoarele sectii de votare:

  • Sectia de votare nr. 472 – Scoala Veche Lumina, Str. Mare nr. 158
  • Sectia de votare nr. 473 – Scoala Noua Lumina, Str. Pelican nr. 10
  • Sectia de votare nr. 474 – Gradinitia Lumina, Str. Pelican nr. 1A
  • Sectia de votare nr. 475 – Caminul Cultural Lumina, Str. Mare nr. 174
  • Sectia de votare nr. 476 – Strada Morii nr. 79 (intrarea de pe str. Soimului)
  • Sectia de votare nr. 477 – Oituz, Scoala Oituz
  • Sectia de votare nr. 478 – Sibioara, Scoala Sibioara

IN ZIUA ALEGERILOR, CETATENII CU DREPT DE VOT POT VOTA DOAR LA SECTIILE DE VOTARE UNDE SUNT ARONDATI !

DELIMITARE SECTII DE VOTARE COMUNA LUMINA

SECTIE DE VOTARESTRAZI ARONDATE
472

SCOALA VECHE LUMINA

CONSTANTIN BRANCUSI,

CRINILOR,

IULIA HASDEU,

IULIU MANIU,

LINISTEI,

MARE,

MORII DE LA NR. 1 LA NR. 39z,

PESCARUS

473

SCOALA NOUA LUMINA

22 DECEMBRIE

ALUNULUI

BRANDUSELOR

CEREALELOR

CIPRIAN PORUMBESCU

CRINULUI

CRIZANTEMELOR

EROILOR

ETERNITATII

GHIOCEI

PRELUNGIREA. LILIACULUI

LUCEAFARULUI

NARCISELOR

RINDUNELELOR

SALCIILOR

TULCEI

VANTULUI

VIORELELOR

474

GRADINITA LUMINITA

BERZELOR

BRADULUI

CIMPULUI

CUCULUI

DECEBAL

DN2A

INTERIOARA

LEBEDELOR

PELICAN

PETROLULUI

ALEEA PETROLULUI

PRIMAVERII

ROGOZULUI

SABINELOR

SIRENEI

TRAIAN

475

CAMINUL CULTURAL LUMINA

BROTACEI

CANARULUI

COCORILOR

GARII

GARII SIUTGHIOL

ALEEA GAROAFELOR

LACRAMIOARELOR

LALELELOR

LILIACULUI

MURELOR

NAVODARI

PANSELUTELOR

PRELUNGIREA PETROLULUI

SPERANTEI

TRANDAFIRILOR

476

SCOALA UNITATEA MILITARA

STRADA MORII DE LA NR. 40 LA NR. 242

STRADA DACILOR

PRELUNGIREA IASOMIEI

STRADA MILITARI

STRADA PINULUI

STRADA STEFAN CEL MARE

STRADA 9 MAI

STRADA ACADEMIEI

STRADA GEORGE ENESCU

STRADA SOIMULUI

STRADA TEIULUI

STRADA DUMITRU COMSA

STRADA BELSUGULUI

STRADA CAROL I

STRADA CUZA VODA

STRADA FRUNZELOR

STRDA GAROFITEI

STRADA IASOMIEI

ALEEA IASOMIEI

STRADA INDEPENDENTEI

STRADA ISLAZULUI

STRADA MIHAI VITEAZU

STRADA MIRCEA CEL BATRAN

477

SCOALA OITUZ

SATUL OITUZ
478

SCOALA SIBIOARA

SATUL SIBIOARA

Pentru a verifica sectia de votare la care sunteti arondati, puteti accesa Registrul Electoral, al Autoritatii Electorale Permanente.

Anunt cu privire la infiintarea unei noi sectii de votare in comuna Lumina

In atentia cetatenilor cu drept de vot din comuna Lumina,

Prin prezenta informare, va aducem la cunostinta ca pentru respectarea art. 21, alin. (5), lit. c, din Legea 208/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, pe raza comunei Lumina a fost infiintata o noua sectie de votare.

MASURA A FOST OBLIGATORIE DIN CAUZA FAPTULUI CA IN TREI  DIN CELE 4  SECTII DE VOTARE DE PE RAZA COMUNEI SE DEPASISE NUMARUL MAXIM DE ALEGATORI (2000) CARE ESTE PERMIS DE LEGE, RESPECTIV ART. 21, ALIN. (5), LIT. ,,C’’ DIN Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente,

NOUA SECTIE DE VOTARE S-A INFIINTAT IN INCINTA FOSTEI UNITATI MILITARE, MAI EXACT IN CLADIREA IN CARE FUNCTIONEAZA SCOALA GIMNAZIALA 1 LUMINA, CU INTRAREA PE STRADA  SOIMULUI.

LA NOUA SECTIE DE VOTARE VOR VOTA CETATENII CU DREPT DE VOT CARE DOMICILIAZA/ CU RESEDINTA,  PE STRAZILE:

STRADA MORII DE LA NR. 40 LA NR. 242

STRADA DACILOR

PRELUNGIREA IASOMIEI

STRADA MILITARI

STRADA PINULUI

STRADA STEFAN CEL MARE

STRADA 9 MAI

STRADA ACADEMIEI

STRADA GEORGE ENESCU

STRADA SOIMULUI

STRADA TEIULUI

STRADA DUMITRU COMSA

STRADA BELSUGULUI

STRADA CAROL I

STRADA CUZA VODA

STRADA FRUNZELOR

STRDA GAROFITEI

STRADA IASOMIEI

ALEEA IASOMIEI

STRADA INDEPENDENTEI

STRADA ISLAZULUI

STRADA MIHAI VITEAZU

STRADA MIRCEA CEL BATRAN

Pentru date de identificare legate de sectiile de votare si arondare puteti efectua o interogare pe pagina de internet a Autoritatii Electorale Permanente – www.registrulelectoral.ro

Pentru indicatii de orientare pe Google Maps, accesati acest link !

Autoritatea Electorala recruteaza experti electorali

Corpul experților electorali este evidența permanentă a persoanelor care pot deveni președinți ai birourilor electorale ale secțiilor de votare din țară și străinătate sau locțiitori ai acestora, înființată, gestionată și actualizată de către Autoritatea Electorală Permanentă.

Cine poate fi expert electoral?
Poate face parte din Corpul experților electorali, prin decizie a Autorității Electorale Permanente, persoana care îndeplinește următoarele condiții:
a) are cetățenia română;
b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
c) are drept de vot;
d) are o stare de sănătate corespunzătoare îndeplinirii funcției;
e) nu face parte dintr-un partid politic;
f) a absolvit cel puțin învățământul general obligatoriu;
g) nu este urmărită penal, trimisă în judecată penală sau condamnată penal.

Cum puteți face parte din Corpul experților electorali?

Admiterea în Corpul experților electorali se face:
– pe baza avizului favorabil acordat de Autoritatea Electorală Permanentă pentru activitatea anterioară ca președinte al biroului electoral al secției de votare sau locțiitor al acestuia;
– pe bază de examen.

Ce condiții trebuie să îndepliniți pentru a putea fi admis în Corpul experților electorali pe baza avizului favorabil acordat de Autoritatea Electorală Permanentă?

Autoritatea Electorală Permanentă emite aviz favorabil pentru admiterea în Corpul experților electorali în cazul persoanei care îndeplinește cumulativ următoarele condiții:
a) are cetățenia română;
b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
c) are drept de vot;
d) are o stare de sănătate corespunzătoare îndeplinirii funcției;
e) nu face parte dintr-un partid politic;
f) a absolvit cel puțin învățământul general obligatoriu;
g) nu este urmărită penal, trimisă în judecată penală sau condamnată penal;
h) a exercitat funcția de președinte al biroului electoral al secției de votare sau de locțiitor al acestuia la cel puțin un scrutin care a avut loc înaintea datei intrării în vigoare a Legii nr. 208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente;
i) nu a săvârșit contravenții în legătură cu alegerile sau cu un referendum pe durata îndeplinirii funcției de președinte al biroului electoral al secției de votare sau de locțiitor al acestuia;
j) nu a săvârșit erori grave în operațiunile de consemnare a rezultatelor votării în procesele-verbale prevăzute de legislația în vigoare;
k) nu a fost exclusă din Corpul experților electorali;
l) nu s-a retras din Corpul experților electorali.

Cum vă puteți înscrie pentru a fi admis în Corpul experților electorali pe baza avizului favorabil acordat de Autoritatea Electorală Permanentă ?

Persoanele interesate pot depune în scris, la primari sau prefecți, ori la Autoritatea Electorală Permanentă, în scris sau în format electronic, până cel mai târziu cu 45 de zile înaintea datei alegerilor, o cerere scrisă privind admiterea în Corpul experților electorali din țară pe bază de aviz favorabil, datată și semnată, conținând numele, prenumele, codul numeric personal, domiciliul, reședința, ocupația, profesia, telefonul și adresa de e-mail, însoțită de o declarație privind îndeplinirea condițiilor menționate, mai sus, la lit. a) – g), o copie a actului de identitate și o copie a actului de studii.

Documentele pot fi depuse direct sau transmise prin poștă, în original, la sediul Filialei sau Biroului județean al Autorității Electorale:
Biroul Județean Constanța
Bulevardul Tomis, nr. 51, etaj 2, camera 271, Municipiul Constanța, Județul Constanța
(în incinta Instituției Prefectului Județul Constanța)
Tel/Fax: 0241 510 292, Email: bj.constanta@roaep.ro

CORPUL EXPERȚILOR ELECTORALI

Mai multe detalii gasiti pe site-ul Autoritatii Electoral Permanente

poster aep