Stimati cetateni,

Avand in vedere adresa Garzii Nationale de Mediu Constanta, referitoare la punerea in aplicare a prevederilor Legii 62/2018,  modificata si completata prin intermediul Legii 129/2020, va aducem la cunostiinta urmatoarele:

In conformitate cu prevederile art.1 din Legea 62/2018, proprietarii sau deţinătorii de terenuri, administratorii drumurilor publice, căilor ferate, cursurilor de apă, lacurilor, sistemelor de irigaţii şi ai bazinelor piscicole au obligaţia să desfăşoare lucrări de prevenire, combatere şi distrugere a buruienii ambrozia, denumită ştiinţific Ambrosia artemisiifolia, pentru evitarea instalării şi răspândirii vegetaţiei adventive invazive şi eliminarea ei în cazul prezenţei pe terenurile intravilane sau extravilane.

Astfel, in conformitate cu prevederile art. 2 din aceeasi Lege,

În scopul distrugerii buruienii ambrozia şi al prevenirii răspândirii acesteia, proprietarii sau deţinătorii de terenuri, administratorii drumurilor publice, căilor ferate, cursurilor de apă, lacurilor, sistemelor de irigaţii şi ai bazinelor piscicole, vor desfăşura periodic, în perioadă cuprinsă între răsărirea acestei plante şi apariţia primelor inflorescenţe, respectiv cel târziu până la data de 30 iunie a fiecărui an, lucrări de întreţinere a terenurilor prin cosire, smulgere, erbicidare sau alte lucrări şi metode specifice. Aceste măsuri se menţin până la sfârşitul perioadei de vegetaţie a buruienii ambrozia.

Prin intermediul adresei inaintate de Garda Nationala de Mediu Constanta catre instituția noastră se precizează că:

Verificarea şi constatarea nerespectării de către proprietarii sau deţinătorii de terenuri, beneficiarii lucrărilor de construcţii, administratorii drumurilor publice, căilor ferate, cursurilor de apă, lacurilor, sistemelor de irigaţii şi ai bazinelor piscicole a dispoziţiilor art. 1, precum şi aplicarea sancţiunilor potrivit prevederilor art. 3 se fac de către autorităţile administraţiei publice locale pe a căror rază teritorială se face controlul, prin personal împuternicit de primar, de către poliţişti locali sau de către comisari ai Gărzii Naţionale de Mediu. Îndeplinirea obligaţiilor care le revin autorităţilor administraţiei publice locale se verifică de către specialişti desemnaţi de Instituţia Prefectului, care au şi competenţa de a sancţiona nerespectarea prevederilor prezentei legi.

In vederea respectării prevederilor legale, autoritățile locale au obligatia de a transmite lunar către Garda de Mediu de Constanta o situatie cu numarul de amplasamente si de proprietari din comună în care au fost sesizate/reclamate existenta buruienilor ambrozia. Autoritățile locale vor transmite de asemenea și numărul de avertismente sau sancțiuni aplicate pentru nerespectarea Legii.

Astfel,

Nerespectarea prevederilor art. 1 din Legea 62/2018, cu modificarile si completarile ulterioare, de către proprietarii sau deţinătorii de terenuri, beneficiarii lucrărilor de construcţii, administratorii drumurilor publice, căilor ferate, cursurilor de apă, lacurilor, sistemelor de irigaţii şi ai bazinelor piscicole constituie contravenţie şi se sancţionează cu avertisment.  De asemenea, constituie contravenţie nerespectarea prevederilor din avertisment de către proprietarii sau deţinătorii de terenuri, beneficiarii lucrărilor de construcţii, administratorii drumurilor publice, căilor ferate, cursurilor de apă, lacurilor, sistemelor de irigaţii şi ai bazinelor piscicole şi se sancţionează cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei pentru persoanele fizice şi cu amendă de la 10.000 lei la 20.000 lei pentru persoanele juridice.

Pentru a evita efectuarea de controale pe teren, ca urmare a unor reclamatii sau sesizari si aplicarea de avertismente sau contraventii rugam toti proprietarii de teren sa ia de urgenta masuri pentru respectarea prevederilor legale cu privire la masurile de combatere a buruienii ambrozia.

Print Friendly, PDF & Email