Având în vedere prevederile art. 7 al Legii nr. 52/2003 privind Transparența decizională în administrația publică, se aduce la cunoștința publică :„ Proiectul de Hotarare — Privind insusirea variantei finale a modelului de steag al Comunei: Lumina – initiator — primar, Dumitru Chiru

Recomandările scrise ale cetatenilor cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice, pot fi depuse la Compartimentul Centrul Informații Cetățeni – din cadrul Primariei, parter, transmise la nr. de fax 0241/2517448 sau în format electronic, la adresa de e-mail primarialumina@yahoo.com, până pe data de 15.04.2021.

Materialele transmise vor purta mentiunea pe plic: Recomandare la proiect de act normativ: „PROIECTDE HOTĂRÂRE – Privind insusirea variantei finale a modelului de steag al Comunei Lumina inițiator — primar Chiru Dumitru”

Proiectul de hotarare este disponibil in sectiunea Monitorul Oficial Local, Proiecte de hotarari sau direct aici

Print Friendly, PDF & Email