E-DISTRIBUTIE DOBROGEA SA, prin reprezentant Ing. Sef. Chiriac Victor-Marius titular al proiectului ”Imbunatatire tensiune LEA JT loc. Lumina, jud. Constanta”, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM CONSTANTA:

NU ESTE NECESARA EFECTUAREA EVALUARII ASUPRA MEDIULUI MEDIULUI,

in cardul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul ”Imbunatatire tensiune LEA JT loc. Lumina, jud. Constanta”, propus a fi amplasat  in loc. Lumina, str. Campului, str. Cerealelor, str. Lebedelor, str. Brotacei, str. Vioarelor, str. Mare, str. Navodari, str. Murelor.

  1. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia din  municipiul Constanta, str. Unirii, nr. 23, in zilele de luni pana vineri intre orele 9.00-13.00, precum si la urmatoarea adresa de internet htpp:\\apmct.anpm.ro.

Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare  in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului A.P.M. Constanta.

Print Friendly, PDF & Email