SC Avicola SA, titulara proiectului „Modernizare Modul 4 hala 4,6 si 15 pentru cresterea gainilor ouatoare si puicutelor in voliere” propus a se realiza in jud. Constanta, loc. Lumina, str. Tulcei, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare, in cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, de catre Agentia pentru Protectia Mediului Constanta: NU ESTE NECESARA EFECTUAREA EVALUARII IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI.

Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Constanta, str. Unirii nr. 23, municipiul Constanta, jud. Constanta, zilnic intre orele 9-13, precum si la urmatoarea adresa de internet : http://apmct.anpm.ro

Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 5 zile de la data publicarii prezentului anunt.

Print Friendly, PDF & Email

There are no comments yet.

Lasă un răspuns