ECO FIRE SISTEMS SRL, titular al  proiectului ‘‘CONSTRUIRE STRUCTURI DE STOCARE TEMPORARA PENTRU SLAMURI (NAMOLURI)  PERICULOASE/NEPERICULOASE REZULTATE DIN ACTIVITATI INDUSTRIALE, INAINTE DE OPERATIUNI DE VALORIFICARE/ELIMINARE’’, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM CONSTANTA: NU ESTE NECESARA EFECTUAREA EVALUARII IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI SI NU ESTE NECESARA

PARCURGEREA CELORLALTE ETAPE DIN PROCEDURA DE EVALUARE ADECVATA, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra Mediului, pentru proiectul ‘‘CONSTRUIRE STRUCTURI DE STOCARE TEMPORARA PENTRU SLAMURI (NAMOLURI) PERICULOASE/NEPERICULOASE REZULTATE DIN ACTIVITATI INDUSTRIALE, INAINTE DE OPERATIUNI DE VALORIFICARE/ELIMINARE’’ propus a fi amplasat în Comuna Lumina, parcela A314/1/2 lot 1, parcela A314/1/1/1/2- lot 1, judetul Constanta.

1.Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorității competente pentru protecția mediului Constanta din Mun. Constanta, Strada Unirii, nr. 23, judetul Constanta, în zilele de Luni-Vineri, între orele 09:00-13:00, precum și la următoarea adresa de internet: http://apmct.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului.

Print Friendly, PDF & Email