ENGIE ROMANIA SA, titular al proiectului EXTINDERE RETEA SI BRANSAMENT GAZE NATURALE SI POST REGLARE MASURARE propus a fi amplasat in JUDETUL CONSTANTA, LOCALITATEA LUMINA, STR. GARII NR. 15, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre Agentia pentru Protectia Mediului Constanta: nu este necesara efectuarea evaluarii impactului asupra mediului, in cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului.

Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului, str. Unirii nr. 23, Constanta, jud. Constanta, zilnic intre orele 9-13, precum si la urmatoarea adresa de internet: http://apmct.anpm.ro

Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 5 zile de la data publicarii prezentului anunt.

Print Friendly, PDF & Email