Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta Constanta a emis Hotărârea nr. 147/14.10.2021 prin care se stabilește încadrarea localității Lumina în rata de incidență cumulată mai mare de 7,5 la mia de locuitori pe ultimele 14 zile.

Astfel, începând cu data de 15.10.2021, ora 00, pe o perioada de 14 zile, se instituie următoarele măsuri prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 1090/6.10.2021

În toate localităţile unde incidenţa cumulată la 14 zile depăşeşte 7,5/1.000 de locuitori se interzice circulaţia persoanelor în afara locuinţei/gospodăriei în intervalul orar 20,00-5,00, cu următoarele excepţii:

a)deplasarea în interes profesional, inclusiv între locuinţă/gospodărie şi locul/locurile de desfăşurare a activităţii profesionale şi înapoi;

b)deplasarea pentru asistenţă medicală care nu poate fi amânată şi nici realizată de la distanţă, precum şi pentru achiziţionarea de medicamente;

c)deplasări în afara localităţilor ale persoanelor care sunt în tranzit sau efectuează călătorii al căror interval orar se suprapune cu perioada interdicţiei, cum ar fi cele efectuate cu avionul, trenul, autocare sau alte mijloace de transport de persoane, şi care poate fi dovedit prin bilet sau orice altă modalitate de achitare a călătoriei;

d)deplasarea din motive justificate, precum îngrijirea/ însoţirea copilului, asistenţa persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilităţi ori decesul unui membru de familie;

Măsurile instituite nu se aplică persoanelor care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 şi pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, respectiv persoanelor care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi şi a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2 şi care fac dovada îndeplinirii acestei condiţii prin intermediul certificatului de vaccinare, pe suport hârtie sau în format electronic, sau al certificatului digital al Uniunii Europene privind COVID-19;

Pentru verificarea motivului deplasării în interes profesional, persoanele sunt obligate să prezinte, la cererea personalului autorităţilor abilitate, legitimaţia de serviciu sau adeverinţa eliberată de angajator ori o declaraţie pe propria răspundere, completată în prealabil.

Pentru verificarea motivului deplasării în interes personal, persoanele sunt obligate să prezinte, la cererea personalului autorităţilor abilitate, o declaraţie pe propria răspundere, completată în prealabil.

Declaraţia pe propria răspundere  trebuie să cuprindă numele şi prenumele, data naşterii, adresa locuinţei/gospodăriei/locului activităţii profesionale, motivul deplasării, data completării şi semnătura.

MODELE DE DECLARATIE

Model Declaratie proprie Raspundere , interval orar 20 – 5

Adeverință angajator, interval orar 20 – 5

Se instituie obligaţia pentru operatorii economici care desfăşoară activităţi de comerţ/prestări de servicii în spaţii închise şi/sau deschise, publice şi/sau private, să îşi organizeze şi să îşi desfăşoare activitatea în intervalul orar 5,00-22,00, în toate localităţile unde incidenţa cumulată la 14 zile depăşeşte 7,5/1.000 de locuitori.

Prin excepţie, în intervalul orar 22,00-5,00, operatorii economici care desfăşoară activităţi de comerţ/prestări de servicii în spaţii închise şi/sau deschise, publice şi/sau private pot activa doar în relaţia cu operatorii economici cu activitate de livrare la domiciliu.

Prin excepţie unităţile farmaceutice, benzinăriile, operatorii economici cu activitate de livrare la domiciliu, precum şi operatorii economici din domeniul transportului rutier de persoane şi de mărfuri îşi pot desfăşura activitatea în regim normal de muncă, cu respectarea normelor de protecţie sanitară.

In toate localitățile județului Constanța este obligatorie purtarea măștii de protecție in toate spațiile publice deschiseSunt exceptate de la obligativitatea purtării măștii de protecție in spațiile publice deschise persoanele care desfăsoară activități, inclusiv sportive, in mod individual sau impreuna cu persoanele cu care locuiesc.

Sunt interzise:

  • Activitatea în baruri, cluburi şi discoteci

Este permisă

  • Activitatea în restaurante, terase și cafenele
    – zilnic între orele 05-22, până la 50% din capacitatea maximă a spațiului
    – au acces DOAR persoanele vaccinate complet sau trecute prin boală.

Rămân valabile și măsurile menționate pentru rata de incidență peste 6 la mia de locuitori, menționate pe https://www.primaria-lumina.ro/date-la-zi-covid/, cu mențiunea că intervalul orar permis pentru desfășurarea activităților este 05-22. DOAR persoanele vaccinate complet sau trecute prin boală, putând desfășura activitățile menționate

Print Friendly, PDF & Email