Primarul Comunei Lumina, Dumitru Chiru, anunță cetățenii interesați că folosirea de influență de către persoane neautorizate, pentru a facilita relația cu Consiliul Local Lumina sau Primăria Comunei Lumina, este un act ilegal.

În fapt, la sediul instituției au fost depuse o serie de reclamații cu privire la faptul că anumite persoane cu domiciliul în localitatea Lumina, promit că vor interveni pe langă anumiți consilieri sau persoane oficiale din cadrul instuției, cum ar fi primarul comunei Lumina, pentru a obține anumite terenuri.

Facem precizarea că la sediul instituției sunt primite, înregistrate și păstrate toate cererile pentru atribuirea de terenuri în vederea construirii de case. În ceea ce privește cererile de acordare de terenuri pentru tineri, va aducem la cunostinta că în conformitate cu Normele Metodologice de aplicare a prevederilor Legii 15/2003, in momentul în care Primăria și Consiliul Local al Comunei Lumina vor identifica terenuri ce pot fi atribuite în folosință gratuită tinerilor, pentru construcția de locuințe, Consiliul Local Lumina va emite Hotărâri de Consiliu în acest sens.

Astfel, aceste hotărâri sunt documente publice și sunt anunțate pe pagina de internet a instituției, încă din faza de Proiect de Hotărâre, întregul proces beneficiind de transparență.
De asemenea, în cazul în care vor fi identificate terenuri cu destinația concesiune/superficie, anunțurile de licitație publică sunt aduse la cunoștința publicului în conformitate cu prevederi legale (atât în presă, cât și pe pagina de internet a instituției).

În ceea ce privește persoanele care promit influența în vederea obținerii de locuri de casă, facem precizarea că aceștia nu sunt angajați, nu sunt consilieri și nu au legătură cu instituția Primăriei Comunei Lumina. Pe numele acestora, primarul comunei Lumina va depune plângeri penale, autoritățile legale urmând să dispună măsurile legale ce se cuvin.

Primarul Comunei Lumina,
Dumitru Chiru

Print Friendly, PDF & Email