Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Constanța informează că în data de 01.08.2023 în județul Constanța, s-a confirmat un nou focar de pestă porcină africană, in localitatea Năvodari, în exploatația dlui Culețu Nicolae (exploatație non-profesională), cod exploatație RO0605160104, în baza B.A. 12905/10.08.2023 ȘI 12906/01.08.2023 emise de către LSVSA Constanța.

S-a dispus declararea oficială a focarului de boală și uciderea imediată a suinelor rămase în exploatație. Echipa de medici veterinari oficiali împreună cu medicul veterinar de liberă practică împuternicit continuă ancheta epidemiologică pentru a clarifica modul în care s-a confirmat prezenta virusului pestei porcine africane în exploatație și se asigură de aplicarea urgentă a măsurilor de ecarisare a cadavrelor prin îngropare într-un loc avizat.

Pe lângă uciderea suinelor din focar și ecarisarea cadavrelor, Planul de măsuri prevede următoarele aspecte:

– Instituirea Zonei de protecție de 3 km în jurul focarelor cu coordonatele geografice de latitudine 44.28444 şi longitudine 28.59384, reprezentând localitățile Lumina, Mamaia-Sat, Ferma comercială de suine SC Vennecker Livestock SRL.

– Instituirea Zonei de supraveghere de 10 km în jurul focarelor care cuprinde următoarele localități: Năvodari, Ovidiu, Poiana, Constanța (cartierele: Palazu Mare, Boreal, Tomis Plus, Tomis Nord, Faleza Nord), Luminița, Oituz, Sibioara şi ferma comerciala de suine SC Green Way Farm SRL.

– Catagrafia imediată a tuturor suinelor din zona de protectie și supraveghere în conf. Cu Art 26, alin. 1, 2, din Reg. Delegat (UE) 687/2020.

– Montarea mijloacelor corespunzătoare de dezinfecţie la intrările în exploataţie, precum şi la clădirile ce adăpostesc porci.

– Interzicerea unor activități, inclusiv a circulației, în ceea ce priveşte animalele, produsele şi alte materiale în interiorul, dispre sau spre zona de protecție conf. Reg. Delegat (UE) 687/2020, Art. 27 pe o durata de 15 zile.

– Toți porcii domestici din gospodăriile aflate in zona de restricție se vor tine închişi in exploatații (in spații ingrădite);

– Se asigura biosecuritatea exploatației în condițiile prevăzute de Ord. ANSVSA nr. 20/2018, conform cărora proprietarii de animale trebuie să asigure deținerea suinelor în spaţii îngrădite, fără posibilitatea de a veni în contact cu suinele domestice din alte exploataţii sau cu porci mistreţi;

– În zona de restrictie nici un porc nu intră sau părăseşte exploatația; Toate persoanele care intră sau ies din exploatație trebuie să respecte măsurile de igienă corespunzătoare necesare pentru a reduce riscul de răspândire a virusului pestei porcine africane;

– Anunțarea primăriilor locale din zona de restricție pe o raza de 10 km in jurul focarului PPA confirmat în vederea interzicerii mişcărilor de animale;

– Actualizarea registrelor agricole conform H.G. nr. 218/2015. Informarea si educarea crescătorilor sau deținătorilor de animale cu privire la efectuarea unei inspecții clinice pasive suinelor pe care le dețin, si obligativitatea anunţării oricărei modificari a stării de sănătate a animalelor medicului veterinar de libera practică împuternicit ori medicului veterinar oficial;

– Iesirea animalelor domestice receptive din zona de restricție este interzisa cu exceptia porcilor destinați abatorizării si a celor care au obținut aprobarea autorităţilor veterinare locale;

–  În vederea informării cetăţenilor cu privire la suspiciunea/confirmarea pestei porcine pe teritoriul unei localități, Primăria locală poate emite dispoziții de înștiințare și informare a cetăţenilor privind măsurile ce trebuie luate pentru limitarea răspandirii bolii.

– Interzicerea aglomerărilor de animale din toate speciile și/sau târguri de animale;

– Toți porcii morți sau bolnavi dintr-o exploatație trebuie de îndată declarați autorităţii competente, care procedează la investigațiile corespunzătoare, în conformitate cu procedurile stabilite în manualul de diagnostic.

– Evaluarea numărului si arealurilor de viată a mistreţilor din zona de restricție delimitată.

În situaţia fermelor comerciale, se impune urgenta INTENSIFICAREA masurilor specifice de biosecuritate, asa cum sunt stipulate in Ord. 20/2018 si suplimentarea stocurilor de materiale si echipamente necesare in caz de interventie in focar de boala.

Măsurile stabilite nu se vor ridica până când nu a fost exclusă oficial prezenţa Pestei Porcine Africane şi se realizează în conformitate cu legislația specifică, respectiv Regulamentul (UE) 429/2016, Reg. (UE) 594/2023 și Regulamentul delegat (UE) 687/2020.

Print Friendly, PDF & Email