În conformitate cu prevederile Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare, ECO FIRE SISTEMS S.R.L., cu sediul social in Localitatea Lumina, Strada Sola A 314 1/1, Judeţul Constanţa, Cod unic de inregistrare: 14356289, Nr ordine Registrul Comertului: J13/2144/14.12.2017, telefon: 0745 058 653, e-mail: comercial@ecofire.ro, sip@ecofire.ro, cod IBAN: RO82 BTRL 0140 1202 W529 79XX, deschis la Banca Transilvania, reprezentata prin Administrator Popescu Sandu Ionel, in calitate de BENEFICIAR, intentioneaza sa solicite de la ADMINISTRAŢIA BAZINALA DE APA „DOBROGEA LITORAL”, Avizul de gospodarire a apelor, pentru proiectul: „CONSTRUIRE STRUCTURI DE STOCARE TEMPORARA PENTRU SLAMURI (NAMOLURI) PERICULOASE / NEPERICULOASE REZULTATE DIN ACTIVITATI INDUSTRIALE, INAINTE DE OPERATIUNI DE VALORIFICARE / ELIMINARE’’, propus a fi amplasat in Comuna Lumina, Parcela A 314/1/2, lot 1 si Parcela A 314/1/1/1/2, lot 1, Judeţul Constanța.

Aceasta investitie este noua.
Persoanele care doresc sa obtina informatii suplimentare cu privire la solicitarea avizului de gospodarire a apelor, pot contacta solicitantul de aviz la adresa sus mentionata.
Persoanele care doresc sa transmita observatii, sugestii si recomandari se pot adresa solicitantului: ECO FIRE SISTEMS S.R.L., cu sediul social in Localitatea Lumina, Strada Sola A 314 1/1, Judeţul Constanţa, telefon: 0745 058 653, e-mail: comercial@ecofire.ro, sip@ecofire.ro, dupa data de 07.06.2023.

Print Friendly, PDF & Email