În atenția părinților ce doresc informații cu privire la înscrierea copiilor în grădinița cu program prelungit „Luminița”, localitatea Lumina, an școlar 2023-2024.

Conform Ordinului 4319 din 26.05.2023, MINISTERUL EDUCAŢIEI aprobă Metodologia cadru de înscriere a copiilor în unități de învăţământ preuniversitar cu personalitate juridică cu grupe de nivel preşcolar şi/sau antepreşcolar, în servicii de educație timpurie complementare şi Calendarul înscrierii copiilor antepreşcolari şi preşcolari în anul şcolar 2023 2024 în unități de învăţământ preuniversitar cu personalitatea juridică cu grupe de nivel preşcolar şi/sau antepreşcolar şi în servicii de educaţie timpurie complementare.

  • ETAPA I din cadrul procesului de ÎNSCRIERE se desfăşoară în perioada 15-30 iunie 2023
  • ETAPA a II-a din cadrul procesului de ÎNSCRIERE se desfăşoară în perioada 3 – 18 iulie 2023
  • ETAPA DE AJUSTĂRI se desfășoară în perioada 20-30 august 2023

Dosarul de înscriere a copilului într-o unitate de învățământ cu personalitate juridică cu grupe de nivel preşcolar şi/sau antepreşcolar, precum şi în serviciul de educație timpurie complementar cuprinde următoarele documente:

a) copie de pe certificatul de naştere al copilului;

b) copie de pe actele de identitate ale părinților/ reprezentantului legal;

c) adeverință de angajat pentru fiecare dintre părinți/reprezentantul legal sau adeverință privind perioada concediului de creştere şi îngrijire copil, pentru tipul de program prelungit;

d) alte documente doveditoare care fac obiectul criteriilor generale sau specifice de înscriere şi care sunt analizate în timpul procesului de înscriere.

La dosarul de înscriere se adaugă, la începutul anului şcolar, următoarele documente:

a) adeverință de la medicul de familie în care se menționează că respectivul copil este sănătos clinic; adeverința este necesară în prima zi de prezentare a copilului în unitatea de învăţământ;

b) avizul epidemiologic/dovada de vaccinare întocmit(ă) conform prevederilor elaborate de Ministerul Sănătății, cu privire la intrarea copilului în colectivitate, eliberat de medicul de familie al copilului cu maximum 5 zile înainte de a începe frecventarea unității

REINSCRIEREA COPIILOR ÎN GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT LUMINITA”, LOC. LUMINA AN ȘCOLAR 2023-2024

Conform Ordinului 4 319 din 26.05.2023, MINISTERUL EDUCAŢIEI aprobă Metodologia – cadru de înscriere a copiilor în unități de învățământ preuniversitar cu personalitate juridică cu grupe de nivel preşcolar şi/sau antepreşcolar, în servicii de educație timpurie complementare şi Calendarul înscrierii copiilor antepreşcolari şi preşcolari în anul şcolar 2023-2024 în unităţi de învăţământ preuniversitar cu personalitatea juridică cu grupe de nivel preşcolar şi/sau antepreşcolar şi în servicii de educație timpurie complementare.

REÎNSCRIEREA este operațiunea prin care sunt confirmați ca beneficiari primari ai educației copiii care au frecventat o unitate de învățământ preuniversitar cu personalitate juridică cu grupe de nivel preşcolar şi/sau antepreşcolar în anul şcolar curent şi pentru care se solicită menţinerea în aceeaşi unitate şi în anul şcolar următor.

Pentru solicitarea de reînscriere, părintele/reprezentantul legal al copilului completează o cerere scrisă adresată conducerii unității de învăţământ.

ETAPA DE REÎNSCRIERE se desfășoară în perioada 6-14 iunie 2023.

Cererea de reînscriere tip (eliberată de unitatea de învățământ) se depune prin intermediul cadrelor didactice de la fiecare grupă sau la secretariatul unităţii de învăţământ în intervalul orar 9-13

inscriere gradinita 2023-2024
Print Friendly, PDF & Email