Agenţia pentru Finanțarea Investițiilor Rurale ( AFIR) anunţă deschiderea sesiunilor pentru depunerea proiectelor de investiţii pentru Măsurile finanţate prin FEADR (pentru mai multe informaţii privind Măsurile amintite deschideţi secţiunea Investiţii PNDR).

Prin Anunţul privind Cererea de Proiecte sunt lansate sesiunile de primire a proiectelor, sunt stabilite perioadele în care se pot depune proiectele prin FEADR şi sunt anunţate fondurile alocate pentru sesiunile respective.
Proiectele se vor întocmi conform specificaţiilor Ghidurilor Solicitantului aferente fiecărei măsuri de finanțare în parte, care sunt publicate în secţiunea Investiţii  PNDR şi pot fi consultate și la Centrele Regionale  sau Oficiile Judeţene ale AFIR.
Proiectele se vor depune online (continuu), în cadrul secțiunii de culoare albastră, aflată în partea superioară a paginii principale de internet a AFIR (www. afir.info), până la data și ora menționate în Anunțul de Primire a Proiectelor aferent fiecărei submăsuri.

AFIR a publicat pe site-ul sau anuntul pentru lansarea sesiunii continue de depunere a cererilor de finantare, pentru implementarea strategiei de dezvoltare locala a Grupurilor de Actiune Locala, pana la epuizarea fondurilor alocate. Fondurile totale disponibile pentru finantarea proiectelor depuse la GAL prin submasura 19.2 „Sprijin pentru implementarea actiunilor in cadrul strategiei de dezvoltare locala” sunt de 440.116.655 euro pentru intreaga perioada de programare, suma maxima nerambursabile ce poate fi acordata pentru finantarea unui proiect fiind de 200.000 euro. In general, Strategiile de Dezvoltare Locala au inclus multe dintre submasurile care sustin dezvoltarea rurala in functie de specificul si de nevoile concrete ale tetitoriului GAL, corespondente ale celor prevazute in PNDR 2014-2020, solicitantii putand obtine finantare prin submasuri similare cu 6.1 – Instalarea tanarului fermier, 4.1 – Investitii in eploatatiile agricole sau 6.2 – Sprijin pentru infiintarea de activitati neagricole.

Finantarea nerambursabila se acorda solicitantilor selectati de Grupul de Actiune Locala in cadrul unui apel de selectie, lansat conform prevederilor din Strategia de Dezvoltare locala a respectivului GAL.

Print Friendly, PDF & Email