Alegătorii care nu se pot deplasa la secția de votare din cauză de boală sau invaliditate, inclusiv cei izolați în casă cu COVID-19, pot solicita urna specială (mobilă) de la secția de votare de care ține locul în care se află în ziua alegerilor, printr-o cerere scrisă însoțită de documente justificative.

Din aceste documente trebuie să rezultă că persoana nu se poate deplasa până la secția de votare. Cererea trebuie depusă la secția de votare la care este arondat imobilul unde trebuie să se deplaseze urna specială. Oricine o poate depune. Alegătorul trebuie să aibă reședință în localitatea (sau sectorul) respectivă.

Cererea se depune la secția de votare pe 26 septembrie între orele 18.00 și 20.00.

Dacă alegătorul se îmbolnăvește după acest termen, cererea se depune cât mai devreme pe 27 septembrie.

Cererea trebuie să fie:

  • scrisă de mână sau pe calculator,
  • semnată și datată de alegătorul solicitant,
  • cu numele, prenumele, codul numeric personal, domiciliul sau reședința, seria și numărul actului de identitate.

Nu uitați documentele care dovedesc că nu puteți merge la secția de votare.

Președintele secției de votare verifică aceste documente și dacă cererea nu este justificată, ea poate fi refuzată.

Art. 91 din Legea 115/2015
(1) Pentru alegătorii care nu se pot deplasa la sediul secției de votare din cauză de boală sau invaliditate, președintele biroului electoral al secției de votare poate aproba, la cererea scrisă a acestora, însoțită de copii ale actelor din care rezultă starea de sănătate sau de invaliditate, ca o echipă formată din cel puțin 2 membri ai biroului electoral să se deplaseze cu o urnă specială și cu materialul necesar votării – ștampilă cu mențiunea ,VOTAT” și buletine de vot – la locul unde se află alegătorul, pentru a se efectua votarea. În raza unei secții de votare se utilizează o singură urnă specială. Urna specială poate fi transportată numai de membrii biroului electoral al secției de votare, sub paza personalului structurilor Ministerului Afacerilor Interne.

(2) În cazurile prevăzute la alin. (1), votarea se face numai pe baza unui extras întocmit personal de președintele biroului electoral de pe lista electorală permanentă, copia listei electorale complementare sau de pe lista suplimentară existente la secția respectivă. Extrasul se semnează de către preşedinte și se ştampilează, iar persoanele cuprinse în aceste extrase trebuie să fie radiate din celelalte liste existente la secție.

(3) În modalitatea prevăzută la alin. (1) și (2) pot vota numai persoanele care domiciliază în localitatea sau sectorul municipiului București în care se află secția de votare. Cetățenii Uniunii Europene trebuie să îndeplinească, după caz, condițiile prevăzute la art. 21 alin. (1), art. 23 alin. (1) sau art. 24 alin. (1) și (2).

In ziua alegerilor, o echipă formată din doi membri ai biroului electoral se va deplasa la locul unde se află alegătorul, cu urna specială și materialele necesare votării. Alegătorul trebuie să prezintă un act de identitate și să semneze lista electorală adusă, apoi primește buletinele de vot și ștampila. Fiecare secție de votare are o singură urnă specială, care trebuie să fie la ora 21:00 înapoi la secția de votare. Pentru cei internați în spital, se află într-un cămin de bătrâni sau un loc asemănător.

Ca o regulă specială, în cazul în care peste 200 persoane aflate într-o astfel de unitate cer urna specială, depunerea cererilor trebuie să fie asigurată de conducerea unității respective. În ziua alegerilor, unitatea respectivă este obligată să permită accesul echipei biroului electoral cu urna specială, cu respectarea normelor de protecție sanitară.

Pentru cei aflați în arest la domiciliu sau într-un loc de deținere Regulile generale privind urna specială se aplică și persoanelor deținute, sau arestate la domiciliu (dacă nu și-au pierdut dreptul de vot), pentru că ele nu au voie să plece. Arestații la domiciliu cer urna specială potrivit regulilor generale, cererea fiind însoțită de o copie după hotărârea judecătorească prin care s-a dispus arestul la domiciliu. Pentru cei deținuți, conducerea locului de detenție trebuie să aducă la cunoștința arestaților sau condamnaților cel târziu pe 24 septembrie, ora 12.00, faptul că pot vota prin urna specială dacă cer acest lucru. Diferența este că aceste persoane depun cererea la directorul penitenciarului sau al locului de deținere, pe 26 septembrie până la ora 12.00. Apoi, direcția se ocupă cu depunerea cererilor la secția de votare și cu organizarea unui spațiu pentru votare unde secretul votului poate fi asigurat.

Mai multe detalii privind procedura de utilizare a urnei speciale se găsesc în Hotărârea BEC nr 81.

Cerere urna speciala [PDF]

Print Friendly, PDF & Email