Biroul Electoral de Circumscriptie Comunala nr. 46 Lumina— judetul Constanta, intrunit in sedinta, astazi 25.05.2024, in conformitate cu prevederile Dispozitiilor art.4 alin. 5 din Hotararea AEP nr.1/20.03.2024 si a art. 41 alin. (2) din Legea nr. 115/2015, pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale, pentru modificarea Legii administratiei publice locale nr. 215/2001, precum si pentru modificarea si completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul alesilor locali, cu modificarile si completarile ulterioare, in vederea incheierii procesului — verbal privind solufionarea contestatiei formulate de Uniunea Democrata a Tatarilor Turco-Musulmani din Romania impotriva procesului-verbal nr.13/22.05.2024, constata urmatoarele:

pv 14-2024 becl 46 lumina Copy de postat
Print Friendly, PDF & Email