foto caravana 3Echipa de Asistenţă Tehnică coordonată de  LDK Consultants, Engineers and Planners România  implementează pentru Agentia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit o campanie de informare cu privire la implementarea proiectelor europene finanțate prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR).

În perioada septembrie – noiembrie 2013 vor fi organizate 1850 evenimente în toate județele tării pentru  prezentarea măsurilor de finanţare în perioada 2014 – 2020, a unor proiecte de success finanțate prin: Axa 1 PNDR – „Îmbunătăţirea competitivităţii sectoarelor agricol şi forestier”, şi  Axa 3 PNDR – „Calitatea vieţii în  mediul rural şi diversificarea economiei rurale” precum și Prezentare despre prevenirea neregulilor pentru proiectele aflate în implementare și care trebuie finalizate în bune condiții cât mai repede posibil.

Caravana va sosi în localitatea Lumina  în data de 29 SEPTEMBRIE 2013 și va staționa în intervalul 08:00 – 12:00 in localitatea LUMINA , iar in intervalul 13:00-17:00 in localitatea OITUZ.

Informaţiile oferite se vor axa pe consilierea şi sprijinul oferite beneficiarilor pentru derularea proiectelor pe care le implementează. Mai precis, promotorii care activează în cadrul campaniei vor comunica beneficiarilor şi publicului participant informaţii privind: respectarea obligaţiilor contractuale şi evitarea neregulilor sau a fraudelor, cu evidenţierea clară a posibilelor consecinţe şi penalităţi; realizarea şi respectarea graficului de eşalonare a plăţilor efectuate prin PNDR; aspecte ale întocmirii şi respectării declaraţiei de cheltuieli; derularea procesului de achiziţie a bunurilor, serviciilor şi lucrărilor; posibilităţile de dezvoltare durabilă a mediului rural.

De asemenea, evenimentele programate îi vor pregăti pe cei interesaţi în a-şi dezvolta spiritul antreprenorial, atât de necesar pentru derularea proiectelor europene, şi vor putea informa publicul despre ultimele noutăţi legate de finanţarea agriculturii şi dezvoltării rurale în România. Obiectivul principal al Campaniei de Informare „PNDR vine în satul tău” este creşterea indicelui de absorbţie efectivă şi corectă a fondurilor nerambursabile acordate prin PNDR, în sensul creşterii gradului de acurateţe şi corectitudine a întocmirii cererilor de plată, precum şi a cererilor de finanţare.

Print Friendly, PDF & Email