Prin prezenta invitam operatorii economici interesati sa depuna oferta pentru atribuirea prin achizite directa pentru contractul „Extindere sistem de supraveghere video pe raza UAT comuna Lumina”.

Data limita pentru transmiterea ofertei este 11.09.2017

Pentru mai multe detalii consultati documentul atasat:

Print Friendly, PDF & Email