In temeiul prevederilor H.G.nr.302/2022 pentru aprobarea normelor privind modul de constituire, organizare si functionare a comisiilor paritare, componenfa, atributiile si procedura de lucru ale
acestora, precum si a normelor privind incheierea $i monitorizarea aplicdrii acordurilor colectiv precu și prevederile art.155, alin.1, lit.a coroborat cu art.155, alin.5, lit.e si art.196, alin.1, lit.b din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ, vă punem la dispoziție informații despre Comisia paritară.

comisia paritara Copy

VEZI PDF

hg 302-2022

VEZI PDF