Conform Hotararii Consiliului Local nr. 143/30.06.2016, art. 1, se organizeaza 3 (trei) comisii de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului Local Lumina, Judetul Constanta cu urmatoarea componenta:

COMISIA NR.1 – comisia de buget-finante, urbanism, programe de dezvoltare economico-sociala si administrarea domeniului public si privat al comunei Lumina.

COMPONENTA:

 • Munteanu Gabriela – presedinte
 • Curtnazar Deniz – secretar
 • Calin Madalina
 • Pirvu Nicoleta
 • Chiru Dumitru
 • Pislaru Gabriel
 • Mantea Daniel-Emilian

COMISIA NR. 2 – comisia pentru administratie publica, juridica si de disciplina, de aparare a ordinii publice si a drepturilor cetatenilor, agricultura, gospodarire comunala, protectia mediului, servicii.

COMPONENTA:

 • Rasteanu Claudia-Luminita – presedinte
 • Orezeanu Luminita Daiana – secretar
 • HAGI-CALIL ENGHIN
 • Mirea Tatian
 • Duiculete Cristian

COMISIA NR. 3 – comisia pentru sanatate, invatamant, cultura, protectie sociala, activitati sportive.

COMPONENTA:

 • Mihai Stefan – presedinte
 • Besliu Gheorghe – secretar
 • Ungureanu Mihai Viorel
 • Ali Aidar
 • Badanac Daniel

Comsiile organizare isi vor alege fiecare cate un presedinte si un secretar si isi vor desfasura activitatea in conformitate cu prevederile legiii 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si ale Regulamentului de organizare si functionare al Consiliului Local al Comunei Lumina.