sala de sedinte

Conform Hotararii Consiliului Local se organizeaza 3 (trei) comisii de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului Local Lumina, Judetul Constanta cu urmatoarea componenta:

COMISIA NR. 1 – de buget finante, investitii si achizitii, proiecte si programe de dezvoltare economico-sociala, alcatuita din 7 consilieri locali, dupa cum urmeaza

COMPONENTA:

Presedinte: Ciocan Ana Maria
Secretar: Rasteanu Claudia Luminita

Membrii:
Ionescu Alexandru
Roman Ioan
Nita George
Mocanu George
Romică Simion

COMISIA NR. 2 – de urbanism si administrarea domeniului public si privat al comunei Lumina, sanatate, invatamant, cultura, protectie sociala, activitati sportive si de agrement – alcatuita din 5 consilieri locali, dupa cum urmeaza:

COMPONENTA:

Presedinte: Orezeanu Daiana Luminita
Secretar – Pirvu Marius Octavian

Membrii:
Ali Aidar
Girtone Loredana
Hagi – Calil Enghin

COMISIA 3 – pentru administratie publica, juridic si de disciplina, aparare a ordinii publice si a drepturilor cetatenilor, agricultura, gospodarire comunala, protectia mediului, servicii, alcatuita din 5 consilieri locali, dupa cum urmeaza:

COMPONENTA:

Presedinte: Pislaru Gabriel
Secretar: Selim Erhan

Membrii:
Calin Madalina
Stefan Mihai
Selim Erhan
Popescu Viorel

Print Friendly, PDF & Email