sala de sedinte

Conform Hotararii Consiliului Local  se organizeaza 3 (trei) comisii de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului Local Lumina, Judetul Constanta cu urmatoarea componenta:

COMISIA NR.1 – comisia de buget-finante, urbanism, programe de dezvoltare economico-sociala si administrarea domeniului public si privat al comunei Lumina.

COMPONENTA:

 

COMISIA NR. 2 – comisia pentru administratie publica, juridica si de disciplina, de aparare a ordinii publice si a drepturilor cetatenilor, agricultura, gospodarire comunala, protectia mediului, servicii.

COMPONENTA:

 

COMISIA NR. 3 – comisia pentru sanatate, invatamant, cultura, protectie sociala, activitati sportive.

COMPONENTA: