Primăria comunei Lumina implementează proiectul LESS „Little Energy Super Stars – Micii Super Eroi ai Energiei”

Situatie atribuire contracte Proiect LESS

ATRIBUIRE CONTRACTE PROIECT LESS

 

Nr.

crt

Denumirea si obiectul contractuluiNr.contract/dataContractant(prestator)
1CONTRACT DE SERVICII DE CONSULTANTA SI ASISTENTA  IN IMPLEMENTAREA   PROIECTULUI LESS15918/11.12.2020S.C. KARINA PREST SRL
2CONTRACT DE SERVICII DE AUDIT FINANCIAR IN CADRUL PROIECTULUI LESS4388/16.03.2021IOANEI DOBRITA -BIROU DE ARBITRU ,BIROU EXPERT CONTABIL ,AUDITOR FINANCIAR ,CONSULTANT FISCAL SI EVALUATOR
3CONTRACT DE SERVICII
[citeste]

Anunt depunere oferte servicii de proiectare proiect LESS

Prin prezenta, Primaria Comunei Lumina invită operatorii economici prestatori de servicii de proiectare interesati să depuna oferta pentru atribuirea prin achizitie directa a contractului:

Servicii de proiectare: faza PT si detalii de executie ,verificare proiect si asistenta tehnica din partea proiectantului aferente proiectului LESS

Data limita pentru transmiterea ofertei: 08.03.2021

Adresa la care se transmit/depun ofertele: Registratura Primaria Lumina,str.Mare nr.170 … [citeste]

Anunt achizitie servicii de publicitate si promovare in cadrul proiectului LESS

Autoritatea contractantă COMUNA LUMINA,CUI 4671807, persoana juridica romana cu sediul in localitatea Lumina str. Mare nr. 170,comuna Lumina Judetul Constanta, Romania tel: 0241251828, fax: 0241251744, e-mail, primarialumina@gmail.com, invita persoanele juridice interesate sa depuna oferte in vederea atribuirii contractului de prestari servicii:

SERVICII DE PUBLICITATE si PROMOVARE in cadrul proiectului LESS

Termen limita pentru primire oferte:05.03.2021

Adresa la care se transmit/depun … [citeste]

Anunt privind achizitia de SERVICII DE AUDIT FINANCIAR in cadrul proiectului LESS

Autoritatea contractantă COMUNA LUMINA,CUI 4671807, persoana juridica romana cu sediul in localitatea Lumina str. Mare 170,comuna Lumina Judetul Constanta, Romania tel: 0241251828, fax: 0241251744, e-mail, primarialumina@gmail.com,, invita persoanele juridice interesate sa depuna oferte in vederea atribuirii contractului de SERVICII DE AUDIT FINANCIAR in cadrul proiectului LESS.

Termen limita pentru primire oferte: 04.03.2021
Adresa la care se transmit/depun ofertele … [citeste]

Anunt achizitie servicii de consultanta in implementarea proiectului LESS

Autoritatea contractantă COMUNA LUMINA, CUI 4671807, persoana juridica romana cu sediul in localitatea Lumina str. Mare  nr. 170, comuna Lumina, Judetul Constanta, in vederea atribuirii contractului de achizitie servicii de consultanta in implementare a  proiectului LESS , invita agentii economici interesati sa participe prin depunerea de oferte financiare.

Obiectul contractului:

SERVICII DE CONSULTANTA IN IMPLEMENTAREA proiectului LESS conform specificatiilor … [citeste]