Primăria comunei Lumina din judeţul Constanţa implementează Proiectul LIGHT Learning to Improve the Global Health Together, cod 2021/330669.

Anunt publicitate – depunere oferte servicii proiectare

UAT Comuna Lumina implementeaza proiectul LIGHT „Learning to improve the global health together” finantat prin Mecanismul Financiar de Granturi SEE & Norvegiene 2014-2021, Apelul 3.1 („Capacitate sporita de furnizare a energiei regenerabile”).

Institutia invita persoanele interesate sa depuna oferte in vederea atriburii contractuluii : Servicii de proiectare, obtinere avize/autorizatii/acorduri privind obiectivul de investitie „Parc Fotovoltaic” pentru proiectul LIGHT „Learning to improve the global health together” finantat prin Mecanismul Financiar de Granturi SEE & Norvegiene 2014-2021, Apelul 3.1 „Capacitate sporita de furnizare a energiei regenerabile”);

Mai multe informatii se regasesc in documentul atasat.

3111-2023

Anunt publicitate – depunere oferte contract servicii audit financiar

UAT Comuna Lumina implementeaza proiectul LIGHT „Learning to improve the global health together” finantat prin Mecanismul Financiar de Granturi SEE & Norvegiene 2014-2021, Apelul 3.1 „Capacitate sporita de furnizare a energiei regenerabile”).

Institutia invita persoanele interesate sa depuna oferte in vederea incheierii contractului: Servicii de audit financiar in cadrul proiectului LIGHT Programul finantator al proiectului in cadrul caruia este contractat serviciul de audit financiar: Mecanismul Financiar de Granturi SEE & Norvegiene 2014-2021.

Mai multe detalii se regasesc in caietul de sarcini anexat.

549-2023

Anunt publicitate – servicii promovare

UAT Comuna Lumina implementeaza proiectul LIGHT „Learning to improve the global health together” finantat prin Mecanismul Financiar de Granturi SEE & Norvegiene 2014-2021, Apelul 3.1 „Capacitate sporita de furnizare a energiei regenerabile”. Institutia solicita depunerea de oferte in vederea incheierii contractului de achizitie directa Servicii de publicitate si promovare.

Mai multe informatii in documentul atasat:

547-2023

Anunt publicitate – servicii de consultanta in implementare proiect LIGHT

UAT Comuna Lumina CUI 4671807, persoana juridica romana cu sediul in localitatea Lumina str. Mare nr. 170, comuna Lumina, Judetul Constanta implementeaza proiectul LIGHT „Learning to improve the global health together” finantat prin Mecanismul Financiar de Granturi SEE & Norvegiene 2014-2021, Apelul 3.1 („Capacitate sporita de furnizare a energiei regenerabile”);

Astfel autoritatea contractanta COMUNA LUMINA,, in vederea atribuirii contractului de achizitie servicii de consultanta in implementare a proiectului LIGHT 2021/330669, invita agentii economici interesati sa participe prin depunerea de oferte financiare

1. DENUMIRE CONTRACT: SERVICII DE CONSULTANTA IN IMPLEMENTAREA proiectului LIGHT „Learning to improve the global health together” finantat prin Mecanismul Financiar de Granturi SEE & Norvegiene 2014-2021, Apelul 3.1 „Capacitate sporita de furnizare a energiei regenerabile”); conform specificatiilor caietului de sarcini anexat.

DOC03_24_23123519