Anunt intenție parteneriat

Primaria Comunei Lumina, cu sediul in localitatea Lumina, judetul Constanta, email: primarialumina@yahoo.com , tel. 0241/251828, anunta intenția inițierii unui parteneriat pentru un proiect de mansardare imobile (bloc P+2) , situate in comuna Lumina, Str. Mare, jud. Constanta.

Operatorii economici cu experiența în domeniu sunt rugati să viziteze imobilele propuse pentru mansardare și să transmită o scrisoare de intentie cu  privire la proiectarea și execuția acestor lucrări pe adresa de e-mail primarialumina@yahoo.com, sau pe adresa instituției, Primăria Comunei Lumina, jud. Constanța, str. Mare nr. 170.

Pentru detalii despre acest parteneriatne puteti contacta folosind datele de contact mentionate anterior.

Anunt concesionare teren Strada Stefan cel Mare, lot 1

1.Informații generale privind concedentul , in special denumirea, codul fiscal , adresa , numarul de telefon , telefax si/ sau adresa de email ale persoanei de contact:
Comuna Lumina , Comuna Lumina , Strada Mare, nr.170 , Judetul Constanta , telefon 0241/251828, e-mail primarialumina@yahoo.com, Cod fiscal 4671807
2. Informații generale privind obiectul concesionarii, in special descrierea si identificarea bunului care urmeaza sa fie concesionat:
Teren intravilan in suprafata de 300 mp situat in Strada Stefan cel Mare, lot 1, comuna Lumina , FN, Judetul Constanta, avand nr. cadastral 108808, CF 108808, ce apartine domeniului privat al Comunei Lumina , conform caietului de sarcini , HCL Lumina 194/17.10.2023 si temeiul legal:OUG 57/03.07.2019
3. Informații privind documentatia de atribuirea:
Se regasesc in caietul de sarcini
3.1. Modalitatea sau modalitatile prin care persoanele interesate pot intra in posesia unui exemplar al documentației de atribuire:
La cerere , de la sediul institutiei
3.2. Denumirea si adresa serviciului/ compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obtine din documentatia de atribuire:
Compartimentul Administrarea Domeniului public si privat din cadrul institutiei Comunei Lumina ,Comuna Lumina , Strada Mare, nr. 170 , Judetul Constanta
3.3.Costul si conditiile de plata pentru obtinerea acestui exemplar , unde este cazul :
500 lei/ exemplar, se achita numerar la casieria Comunei Lumina
3.4. Data limita pentru solicitarea clarificarilor:
09.01.2024 ora 16

4. Informatii privind ofertele
4.1. Data limita de depunere a ofertelor:
17.01.2024, ora 15
4.2.Adresa la care trebuie depuse ofertele :
Compartimentul Informare cetateni, Comuna Lumina,Comuna Lumina , Strada Mare, nr.170, Judetul Constanta
4.3.Numarul de exemplare in care trebuie depusa fiecare oferta:
Se depun intr-un singur exemplar, in doua plicuri sigilate, unul exterior si unul interior
5. Data si locul la care se va desfasura sedinta de deschidere a ofertelor:
19.01. 2024, ora 10 Comuna Lumina ,Comuna Lumina , strada Mare, nr. 170, Judetul Constanta
6.Denumirea, adresa, numarul de telefon , telefax si sau adresa de email ale instantei competente in solutionarea litigiilor aparute si termenele pentru sesizarea instantei :
Sectia de Contencios Administrativ a Tribunalului Constanta ,Mun Constanta, Strada Traian, nr. 31, Judetul Constanta, telefon 0241617183, fax 0241617413, e-mail tr-ct-contencios- reg@just.ro

Anunt concesionare teren Parcela A314/2/6, lot 2

1.Informații generale privind concedentul , in special denumirea, codul fiscal , adresa , numarul de telefon , telefax si/ sau adresa de email ale persoanei de contact:
Comuna Lumina , Comuna Lumina , Strada Mare, nr.170 , Judetul Constanta , telefon 0241/251828, e-mail primarialumina@yahoo.com, Cod fiscal 4671807
2. Informații generale privind obiectul concesionarii, in special descrierea si identificarea bunului care urmeaza sa fie concesionat:
Teren intravilan in suprafata de 9530 mp situat in Parcela A314/2/6, lot 2, Lumina FN, Judetul Constanta, avand nr. cadastral 106083, CF 106083, ce apartine domeniului privat al Comunei Lumina , conform caietului de sarcini , HCL Lumina 229/17.10.2023 si temeiul legal:OUG 57/03.07.2019
3. Informații privind documentatia de atribuirea:
Se regasesc in caietul de sarcini
3.1. Modalitatea sau modalitatile prin care persoanele interesate pot intra in posesia unui exemplar al documentației de atribuire:
La cerere , de la sediul institutiei
3.2. Denumirea si adresa serviciului/ compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obtine din documentatia de atribuire:
Compartimentul Administrarea Domeniului public si privat din cadrul institutiei Comunei Lumina ,Comuna Lumina , Strada Mare, nr. 170 , Judetul Constanta
3.3.Costul si conditiile de plata pentru obtinerea acestui exemplar , unde este cazul :
500 lei/ exemplar, se achita numerar la casieria Comunei Lumina
3.4. Data limita pentru solicitarea clarificarilor:
9.01.2024 ora 16

4. Informatii privind ofertele
4.1. Data limita de depunere a ofertelor:
17.01.2024, ora 15
4.2.Adresa la care trebuie depuse ofertele :
Compartimentul Informare cetateni, Comuna Lumina,Comuna Lumina , Strada Mare, nr.170, Judetul Constanta
4.3.Numarul de exemplare in care trebuie depusa fiecare oferta:
Se depun intr-un singur exemplar, in doua plicuri sigilate, unul exterior si unul interior
5. Data si locul la care se va desfasura sedinta de deschidere a ofertelor:
19.01.2024, ora 11, Comuna Lumina ,Comuna Lumina , strada Mare, nr. 170, Judetul Constanta
6.Denumirea, adresa, numarul de telefon , telefax si sau adresa de email ale instantei competente in solutionarea litigiilor aparute si termenele pentru sesizarea instantei :
Sectia de Contencios Administrativ a Tribunalului Constanta ,Mun Constanta, Strada Traian, nr. 31, Judetul Constanta, telefon 0241617183, fax 0241617413, e-mail tr-ct-contencios- reg@just.ro

Anunt concesionare teren str. Prelungirea Iuliu Maniu nr. 31H

1.Informații generale privind concedentul , in special denumirea, codul fiscal , adresa , numarul de telefon , telefax si/ sau adresa de email ale persoanei de contact:
Comuna Lumina , Comuna Lumina , Strada Mare, nr.170 , Judetul Constanta , telefon 0241/251828, e-mail primarialumina@yahoo.com, Cod fiscal 4671807
2. Informații generale privind obiectul concesionarii, in special descrierea si identificarea bunului care urmeaza sa fie concesionat:
Teren intravilan in suprafata de 2000 mp situat in Strada Prelungirea Iuliu Maniu, nr.31 H, Comuna Lumina , Judetul Constanta, avand nr. cadastral 109217, CF 109217, ce apartine domeniului privat al Comunei Lumina , conform caietului de sarcini , HCL Lumina 193/17.10.2023 si temeiul legal:OUG 57/03.07.2019
3. Informații privind documentatia de atribuirea:
Se regasesc in caietul de sarcini
3.1. Modalitatea sau modalitatile prin care persoanele interesate pot intra in posesia unui exemplar al documentației de atribuire:
La cerere , de la sediul institutiei
3.2. Denumirea si adresa serviciului/ compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obtine din documentatia de atribuire:
Compartimentul Administrarea Domeniului public si privat din cadrul institutiei Comunei Lumina ,Comuna Lumina , Strada Mare, nr. 170 , Judetul Constanta
3.3.Costul si conditiile de plata pentru obtinerea acestui exemplar , unde este cazul : 500 lei/ exemplar, se achita numerar la casieria Comunei Lumina
3.4. Data limita pentru solicitarea clarificarilor:
28.12.2023, ora 16

4. Informatii privind ofertele
4.1. Data limita de depunere a ofertelor: 09.01.2024, ora 16
4.2.Adresa la care trebuie depuse ofertele :
Compartimentul Informare cetateni, Comuna Lumina,Comuna Lumina , Strada Mare, nr.170, Judetul Constanta
4.3.Numarul de exemplare in care trebuie depusa fiecare oferta:
Se depun intr-un singur exemplar, in doua plicuri sigilate, unul exterior si unul interior
5. Data si locul la care se va desfasura sedinta de deschidere a ofertelor:
11.01.2024, ora 12 Comuna Lumina ,Comuna Lumina , strada Mare, nr. 170, Judetul Constanta
6.Denumirea, adresa, numarul de telefon , telefax si sau adresa de email ale instantei competente in solutionarea litigiilor aparute si termenele pentru sesizarea instantei :
Sectia de Contencios Administrativ a Tribunalului Constanta ,Mun Constanta, Strada Traian, nr. 31, Judetul Constanta, telefon 0241617183, fax 0241617413, e-mail tr-ct-contencios- reg@just.ro

Anunt concesionare teren str. Prelungirea Iuliu Maniu nr. 31F

1.Informații generale privind concedentul , in special denumirea, codul fiscal , adresa , numarul de telefon , telefax si/ sau adresa de email ale persoanei de contact:
Comuna Lumina , Comuna Lumina , Strada Mare, nr.170 , Judetul Constanta , telefon 0241/251828, e-mail primarialumina@yahoo.com, Cod fiscal 4671807
2. Informații generale privind obiectul concesionarii, in special descrierea si identificarea bunului care urmeaza sa fie concesionat:
Teren intravilan in suprafata de 2000 mp situat in Strada Prelungirea Iuliu Maniu, nr.31F, Comuna Lumina , Judetul Constanta, avand nr. cadastral 109177, CF 109177, ce apartine domeniului privat al Comunei Lumina , conform caietului de sarcini , HCL Lumina 206/17.10.2023 si temeiul legal:OUG 57/03.07.2019
3. Informații privind documentatia de atribuirea: Se regasesc in caietul de sarcini
3.1. Modalitatea sau modalitatile prin care persoanele interesate pot intra in posesia unui exemplar al documentației de atribuire: La cerere , de la sediul institutiei
3.2. Denumirea si adresa serviciului/ compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obtine din documentatia de atribuire:
Compartimentul Administrarea Domeniului public si privat din cadrul institutiei Comunei Lumina ,Comuna Lumina , Strada Mare, nr. 170 , Judetul Constanta
3.3.Costul si conditiile de plata pentru obtinerea acestui exemplar , unde este cazul : 500 lei/ exemplar, se achita numerar la casieria Comunei Lumina
3.4. Data limita pentru solicitarea clarificarilor: 28.12.2023, ora 16

4. Informatii privind ofertele
4.1. Data limita de depunere a ofertelor: 09.01.2024, ora 16
4.2.Adresa la care trebuie depuse ofertele : Compartimentul Informare cetateni, Comuna Lumina,Comuna Lumina , Strada Mare, nr.170, Judetul Constanta
4.3.Numarul de exemplare in care trebuie depusa fiecare oferta: Se depun intr-un singur exemplar, in doua plicuri sigilate, unul exterior si unul interior
5. Data si locul la care se va desfasura sedinta de deschidere a ofertelor: 11.01.2024, ora 10 Comuna Lumina ,Comuna Lumina , strada Mare, nr. 170, Judetul Constanta
6.Denumirea, adresa, numarul de telefon , telefax si sau adresa de email ale instantei competente in solutionarea litigiilor aparute si termenele pentru sesizarea instantei :
Sectia de Contencios Administrativ a Tribunalului Constanta ,Mun Constanta, Strada Traian, nr. 31, Judetul Constanta, telefon 0241617183, fax 0241617413, e-mail tr-ct-contencios- reg@just.ro