Informatii cu privire la intocmirea planului de activitati sezoniere beneficiari Legea 416/2001

Va aducem la cunostinta faptul ca, in baza dispozitiilor Legii nr. 192/2018 privind modificarea si completarea Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, persoanele juridice, persoanele fizice autorizate, intreprinderi individuale sau intreprinderi familiale, care au nevoie de forta de munca si functioneaza pe raza comunei Lumina, pot depune solicitare pentru desfasurarea activitatilor sezoniere de catre beneficiarii de ajutor social, la Compartimentul de asistenta sociala din cadrul Primariei Lumina.

Solicitarea se depune in scris si se va preciza activitatea ce urmeaza a fi desfasurata, numarul de lucratori solicitati si perioada de desfasurare a acivitatii sezoniere, conform art. 6^2 din Legea 192/2018.

Remunerarea activitatii desfasurate, norma de lucru, precum si alte obligatii se fac in conditiile Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activitati cu caracter ocazional desfasurate de zilieri, republicata cu modificarile si completarile ulterioare.

INFORMATII SUPLIMENTARE

Avand in vedere intrarea in vigoare a Legii nr. 192/19.07.2018 pentru modificarea si completarea Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, articolul I din aceasta lege, prevede la punctul 3, introducerea in continutul Legii 416/2001 a doua noi articole:

Art. 6^1 prevede:
(1) În scopul valorificării forţei de muncă locale, primarii au obligaţia să întocmească planul de activităţi sezoniere pe baza solicitărilor primite de la persoane juridice, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale sau întreprinderi familiale care au nevoie de forţă de muncă şi funcţionează pe raza unităţii administrativ-teritoriale, denumite în continuare beneficiari de lucrări.
(2) Planul de acţiune prevăzut la alin. (1) se aprobă prin dispoziţie a primarului, se afişează la sediul primăriei şi cuprinde activităţile sezoniere, beneficiarii de lucrări, precum şi repartizarea persoanelor din familiile beneficiare de ajutor social pentru desfăşurarea activităţilor sezoniere.
(3) Efectuarea activităţilor sezoniere nu exceptează persoanele de la îndeplinirea obligaţiei prevăzute la art. 6 alin. (2).
(4) Repartizarea activităţilor sezoniere se realizează de către primar, după efectuarea de către beneficiarii de ajutor social a orelor de muncă stabilite în condiţiile art. 6 alin. (2)-(4).
(5) Planul de acţiune prevăzut la alin. (1) se transmite agenţiilor teritoriale în luna următoare aprobării, în termenul prevăzut la art. 13^1 alin. (3).

Art. 6^2 prevede:
(1) Persoanele care solicită forţă de muncă pentru desfăşurarea activităţilor sezoniere, potrivit art. 6^1 alin. (1), se adresează primarului, în scris, precizând activitatea ce urmează a fi desfăşurată, numărul de lucrători solicitaţi şi perioada de desfăşurare a activităţii sezoniere.
(2) Remunerarea activităţii desfăşurate potrivit alin. (1), norma de lucru, precum şi alte obligaţii şi îndatoriri se stabilesc prin negociere directă între beneficiarul de lucrări şi persoana care prestează activitatea, în condiţiile Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.”

In vederea intocmirii planului de activitati sezoniere, invitam persoanele juridice, persoanele fizice autorizate, intreprinderile individuale sau intreprinderile familiale

Citeste

Informatii depunere dosare ajutor de incalzire a locuintei pentru sezonul 2020-2021

Avand in vedere inceperea sezonului rece, va prezentam in continuare conditiile de depunere a dosarelor de ajutor de incalzire a locuintei pentru sezonul 2020-2021, documentele necesare si cuantumurile prevazute de lege.

Dosarele se pot depune incepand cu data de 1 noiembrie 2020 la biroul Compartimentului de Asistenta Sociala, din str. Mare nr. 170, sediul Primariei.

DOCUMENTE NECESARE IN VEDEREA DEPUNERII DOSARULUI DE ACORDARE A AJUTORULUI DE INCALZIRE

 • CERERE SI DECLARATIE PE PROPRIA RASPUNDERE (Cerere pentru acordarea unor drepturi de asistenta sociala – PDF)
 • COPII CARTI DE IDENTITATE ALE MEMBRILOR FAMILIEI/ PERSOANELOR CE LOCUIESC IN CASA IMPREUNA CU FAMILIA
 • COPII CERTIFICATE DE NASTERE (PENTRU CEI CE NU AU CARTE DE IDENTITATE)
 • COPIE LIVRET DE FAMILIE/CERTIFICAT DE CASATORIE
 • ADEVERINTA DE SALARIU CU VENITURILE REALIZATE IN LUNA ANTERIOARA DEPUNERII CERERII, CARE SA CONTINA VENITUL NET
 • COPIE CUPON PENSIE/SOMAJ SAU ORICE ALT DREPT CU TITLU PERMANENT CU VENITURILE REALIZATE IN LUNA ANTERIOARA DEPUNERII CERERII
 • ADEVERINTA SCOLARA PENTRU PERSOANELE MAJORE CARE SUNT ELEVI/STUDENTI
 • ADEVERINTA TREZORERIE CU VENITURILE REALIZATE PENTRU PERSOANELE MAJORE CARE NU SUNT ELEVI/STUDENTI (INDIFERENT DACA ESTE ANGAJAT SAU PENSIONAR)
 • COPIE ACT DE PROPRIETATE AL CASEI/CONTRACT CE INCHIRIERE SAU CERTIFICAT DE MOSTENITOR/CONTRACT DE COMODAT
 • ADEVERINTA PRIMARIA LUMINA IN CARE SA FIE MENTIONATE:
  • IMOBIL(E) DETINUT(E)
  • SUPRAFATA DE TEREN INTRAVILAN SI EXTRAVILAN DETINUTA
  • NUMAR EFECTIVE DE ANIMALE
  • BUNURILE DETINUTE (AUTOTURISME, SCUTERE, UTILAJE AGRICOLE ETC.)

  DECLARATIE CA NU DETIN CONTURI BANCARE MAI MARI DE 3000 DE RON
  DECLARATIE PENTRU CEI CE AU VENITURI OCAZIONALE CU SUMA OBTINUTA LUNAR DIN VENITURI OCAZIONALE
  PENTRU CEI CE DEPUN DOSARE PENTRU INCALZIREA PE BAZA DE GAZE / ENERGIE ELETRICA, COPIE DUPA FACTURA EMISA IN CARE SA FIE MENTIONAT CODUL DE CLIENT
  COPIE POLITA ASIGURARE IMOBIL (IN CAZ CA DETINETI SI SE BIFEAZA IN CERERE)

  DOSARELE SE DEPUN OBLIGATORIU INTRE ZILELE 1-20 ALE LUNILOR NOIEMBRIE-MARTIE.

  CUANTUMURI  AJUTOR INCALZIRE IN FUNCTIE

  Citeste

Tichete sociale pentru preșcolarii si școlarii defavorizați

Primăria Comunei Lumina aduce la cunoștiința familiilor devaforizate, că se pot depune cereri pentru obținerea tichetului social pe suport electronic pentru sprijin educațional destinat copiiilor cei mai dezavantajați din învățământul de stat preșcolar, primar și gimnazial, acordat din fonduri externe nerambursabile, potrivit O.U.G. nr. 133/2020.

Potrivit legii, beneficiază de tichetul social pe suport electronic pentru sprijin educațional:

 1. copiii cei mai dezavantajați din învățământul de stat preșcolar – copii preșcolari înscriși în învățământul de stat

Citeste

Acte necesare in vederea incadrarii in grad de handicap copil

Prin prezenta, pentru a facilita accesul la serviciile Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului, vă facem cunoscut necesarul de acte pentru întocmirea dosarului de încadrare într-un grad de handicap pentru minori precum și programul Serviciului de Evaluare Complexă a Copilului cu dizabilități:

ACTE NECESARE INTOCMIRII DORARULUI DE HANDICAP:

 1. CERTIFICAT MEDICALîn ORIGINAL – eliberat de Medicul specialist din cadrul

Citeste

error: Nu aveti permisiuni !