Informatii cu privire la intocmirea planului de activitati sezoniere beneficiari Legea 416/2001

Va aducem la cunostinta faptul ca, in baza dispozitiilor Legii nr. 192/2018 privind modificarea si completarea Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, persoanele juridice, persoanele fizice autorizate, intreprinderi individuale sau intreprinderi familiale, care au nevoie de forta de munca si functioneaza pe raza comunei Lumina, pot depune solicitare pentru desfasurarea activitatilor sezoniere de catre beneficiarii de ajutor social, la Compartimentul de asistenta sociala din cadrul Primariei Lumina.

Solicitarea se depune in scris si se va preciza activitatea ce urmeaza a fi desfasurata, numarul de lucratori solicitati si perioada de desfasurare a acivitatii sezoniere, conform art. 6^2 din Legea 192/2018.

Remunerarea activitatii desfasurate, norma de lucru, precum si alte obligatii se fac in conditiile Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activitati cu caracter ocazional desfasurate de zilieri, republicata cu modificarile si completarile ulterioare.

Citeste