Informatii cu privire la intocmirea planului de activitati sezoniere beneficiari Legea 416/2001

Va aducem la cunostinta faptul ca, in baza dispozitiilor Legii nr. 192/2018 privind modificarea si completarea Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, persoanele juridice, persoanele fizice autorizate, intreprinderi individuale sau intreprinderi familiale, care au nevoie de forta de munca si functioneaza pe raza comunei Lumina, pot depune solicitare pentru desfasurarea activitatilor sezoniere de catre beneficiarii de ajutor social, la Compartimentul de asistenta sociala din cadrul Primariei Lumina.

Solicitarea se depune in scris si se va preciza activitatea ce urmeaza a fi desfasurata, numarul de lucratori solicitati si perioada de desfasurare a acivitatii sezoniere, conform art. 6^2 din Legea 192/2018.

Remunerarea activitatii desfasurate, norma de lucru, precum si alte obligatii se fac in conditiile Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activitati cu caracter ocazional desfasurate de zilieri, republicata cu modificarile si completarile ulterioare.

Citeste

Tichete sociale pentru preșcolarii si școlarii defavorizați

Primăria Comunei Lumina aduce la cunoștiința familiilor devaforizate, că se pot depune cereri pentru obținerea tichetului social pe suport electronic pentru sprijin educațional destinat copiiilor cei mai dezavantajați din învățământul de stat preșcolar, primar și gimnazial, acordat din fonduri externe nerambursabile, potrivit O.U.G. nr. 133/2020.

Potrivit legii, beneficiază de tichetul social pe suport electronic pentru sprijin educațional:

  1. copiii cei mai dezavantajați din învățământul de stat preșcolar – copii preșcolari înscriși în învățământul de stat

Citeste