Anunt publicare proiect Buget 2024

In conformitate cu prevederile art. 7 din Legea52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, isi face publica intentia de a supune aprobarii Consiliului Local Lumina PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea bugetului general al Comunei Lumina pentru anul 2024 si estimarile pentru anii 2025,2026, 2027.

Propunerile si amendamentele se vor depune la sediul Primariei Comunei Lumina din str. Mare nr. 170 … [citeste]

Anunt proiect de hotarare Buget general al comunei Lumina 2023

In conformitate cu prevederile art. 7 din Legea52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, isi face publica intentia de a supune aprobarii Consiliului Local Lumina PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea bugetului general al Comunei Lumina pentru anul 2023 si estimarile pentru anii 2024,2025, 2026.

Propunerile si amendamentele se vor depune la sediul Primariei Comunei Lumina din str. Mare nr. 170 … [citeste]