Anunt depunere oferte lucrari amenajare parcare scoala

Autoritatea contractantă Comuna LUMINA va invita sa participati, prin depunerea de oferte in vederea atribuirii contractului de achizitie: Lucrari de extindere cu 27 locuri parcare scoala gimnaziala str.Pelican, com.Lumina, jud.Constanta.

Ofertele se vor intocmi conform listelor de cantitati de lucrari anexate si caietelor de sarcini anexate.

Termenul limita de primire a ofertelor: 17.08.2020.

Citeste

SOLICITARE OFERTE PROIECTARE

Autoritatea contractantă, Comuna LUMINA, persoana juridica romana cu sediul Strada mare Nr. 170, Tel/Fax: 0241251828, 0241251744, Judetul Constanta, Romania, va invita sa participati, prin depunerea de oferte, in vederea achizitionarii directe servicii proiectare :

„ Faza DALI reabilitare termica in vederea depunerii proiectului LESS “Little Energy Super Stars” finanțat prin Mecanismul Financiar Norvegian 2014-2021 si Mecanismul Financiar al Spatiului Economic European 2014-2021, Apelul “Imbunatatirea Eficientei Energetice , comuna Lumina, judetul Constanta”, in conformitate cu prevederile HOTĂRÂRII nr. 907 din 29 noiembrie 2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice pentru realizarea obiectivelor/proiectelor noi de investiţii în domeniul construcţiilor, a lucrărilor de intervenţii la construcţii existente şi a altor lucrări de investiţii, ale căror cheltuieli, destinate realizării de active fixe de natura domeniului public şi/sau privat al statului/unităţii administrativ-teritoriale care se finanţează total sau parţial din fonduri publice, respectiv din bugetele prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare. si cu respectarea masurilor dispuse in auditurile energetice.

Citeste