Anunt depunere oferte lucrari amenajare parcare scoala

Autoritatea contractantă Comuna LUMINA va invita sa participati, prin depunerea de oferte in vederea atribuirii contractului de achizitie: Lucrari de extindere cu 27 locuri parcare scoala gimnaziala str.Pelican, com.Lumina, jud.Constanta.

Ofertele se vor intocmi conform listelor de cantitati de lucrari anexate si caietelor de sarcini anexate.

Termenul limita de primire a ofertelor: 17.08.2020.

Citeste