În ultimii doi ani, Comuna Lumina a cunoscut cea mai mare creștere a bugetului de investiții din istorie, datorată în principal numărului impresionant de proiecte depuse de către Primăria Lumina și care au fost selectate pentru finanțare în cadrul programelor Anghel Saligny sau PNRR, printre altele.

Primarul Comunei Lumina, domnul Dumitru Chiru, a anunțat că a fost posibilă obținerea finanțării pentru peste 15 proiecte, totalizând 50 de milioane de lei.

Aceste proiecte de investiții s-au concentrat în  pe modernizarea infrastructurii rutiere, extinderea rețelei de canalizare, constructua si renovarea unor clădiri publice și dotarea cu echipamente moderne a scolilor.

Astfel, au fost asfaltați 5 kilometri de drumuri, împreună cu extinderea rețelei de canalizare în diferite zone ale localității si au fost realizate piste de biciclete prin intermediul fondurilor obtinute din Planul Național de Redresare și Rezliență.

Printre străzile care au fost modernizate se numără Decebal, Islazului, Frunzelor, Dumitru Comșa, Traian, Murelor, Teiului și Pinului. Aceste proiecte au beneficiat de finanțare în valoare de peste 1,8 milioane de euro.

Extinderea rețelei de canalizare acoperă străzile din zona B5 și Strada Tulcei, cu un buget de peste 650 de mii de euro.

De asemenea, Primăria Comunei Lumina a depus și obținut finanțare de la Guvern pentru obiectivul de investiții: ,,Construire piste pentru biciclete în comuna Lumina, Județul Constanța“ în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, Componenta 10 – Fondul Local; I.1.4-Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – piste pentru biciclete (și alte vehicule electrice usoare) la nivel local/metropolitan; I.1.3-Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – puncte de încărcare vehicule electrice.

Valoarea totală a proiectului a fost de 1.595.857,81 lei lei fără TVA și a vizat amenajarea a unor pistele de biciclete pe o lungime de 3 086,37m, și o lățime de 2 metri.

Prin intermediul Planului Național de Redresare și Reziliență, au fost obținute fonduri pentru reabilitarea mai multor clădiri și instituții publice, inclusiv pentru creșele din comună, în cadrul Componentei 5 din PNRR – Valul renovării.

Clădiri ce se află în proces de reabilitare:

– Club de vară (valoare totală a proiectului 1136688,84 lei)

– Corp C1 – Sediu administrativ (valoare totală a proiectului  799032,97 lei)

– Sediul Administrativ Serviciul de Salubrizare Lumina ( valoare totală a proiectului 1679492,33 lei)

– Sediu Administrativ Stare Civila/Autoritate Tutelara ( valoare totală a proiectului 1657466,20 lei)

– Sediu Administrativ Asistenta Sociala/Asistenta Medicala Comunitara ( valoare totală a proiectului 1.679.492,33 lei)

Prin intermediul Companiei Naționale de Investiții, a început construcția unei creșe, proiect care a intrat in faza de de lucrări de constructie la finalul lunii martier 2024. Creșa va avea capacitatea de 40 de locuri pentru copii, spații dedicate studiului și joacă, vestiare și bucătărie proprie. Valoarea totală a proiectului este estimată la aproximativ 12,2 milioane de lei. În prezent, comuna dispune de două corpuri de grădiniță, unde își desfășoară activitatea 255 de copii.

De asemenea, Comuna Lumina beneficiază de un parc fotovoltaic, proiect care va reduce semnificativ costurile cu energia electrică ale autorității locale. Parcul, înființat pe o suprafață de trei hectare de teren, constă într-o instalație cu 555 de panouri fotovoltaice, generând o capacitate de 0,25 MWh. Energia produsă va fi folosită pentru iluminatul public și pentru instituțiile de învățământ din comună.

Un alt proiect important pentru comunitatea locală a fost amenajarea unui parc cu tematică pescărească în satul Sibioara. Acest proiect contribuie la dezvoltarea activităților recreative și a turismului în zonă. Autoritățile locale au obținut finanțare pentru acest proiect în cadrul Programului POPAM – FLAG Dobrogea Nord, măsură 2.1.

De asemenea, Unitatea Administrativ Teritoriala, Comuna Lumina, judet Constanta, in calitate de Beneficiar, implementează proiectul cu titlul S&G DOTĂRI ECHIPAMENTE COMUNA LUMINA, JUDEȚUL CONSTANȚA. Beneficiarii finali sunt UAT Comuna Lumina, ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 LUMINA, GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL “LUMINIȚA” LUMINA

Obiectivele proiectului sunt”Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar și a Unităților conexe.” Acesta este finantat din PLANUL NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ iar valoarea totală a proiectului este de 2525781,36 LEI

Tot prin intermediul Planului Național de Redresare și Reziliență, au fost obținute fonduri pentru proiectul Infiintare Centru de Colectare prin aport voluntar in comuna Lumina, in valoare de 3830913,04 lei.

Din bugetul local au fost asfaltate străzile Solidaritații și George Bacovia din satele Oituz si Sibioara. Valoarea totală a investiției este de aproximativ 1 milion de lei iar sumele necesare provin de la Bugetul Local. Durata de execuție a lucrărilor este de 60 de zile de la data emiterii ordinului de începere.

Tot din bugetul local se finanteaza lucrarile de constructie pentru noul camin cultural din satul Oituz. Valoarea totală estimată a proiectului este de 1.337.379 de lei fără TVA.

Lista de contracte poate fi vizualizata in urmatorul articol:

Situatie contracte de finanțare proiecte

Print Friendly, PDF & Email