Primăria Comunei Lumina a fost inclusă pe lista de investiții ce urmează să primească finanțare în cadrul Programului Național de investiții ”Anghel Saligny” al Guvernului României.

Autoritățile locale au primit finanțare pentru următoarele cereri depuse la MINISTERUL DEZVOLTĂRII, LUCRĂRILOR PUBLICE ȘI ADMINISTRAȚIEI:

  • AMENAJARE STRAZI IN COMUNA LUMINA , JUDETUL CONSTANTA – LOT I ( 4.284.075 lei)
  • AMENAJARE STRAZI IN COMUNA LUMINA , JUDETUL CONSTANTA – LOT II  (4.568.695 lei)
  • EXTINDERE CANALIZARE MENAJERA PE STRADA TULCEI SI ZONA LOTIZATA B5,LOCALITATEA LUMINA , JUDETUL CONSTANTA (3.208.403 lei)

Astfel, Comuna Lumina a primit finanțare de peste 12 milioane de lei pentru implementarea a trei proiecte importante ce vizează infrastructura din localitate.

Ce străzi vizează proiectele depuse în cadrul programului de investiții Anghel Saligny ?

Pentru a putea depune aceste cereri de finanțare consiliul local a aprobat de anul trecut mai multe hotărâri de consiliu.

Lotul I presupune modernizarea (asfaltarea) următoarelor străzi: Decebal și Islazului, în suprafață de 2626 ml.

Lotul II presupune modernizarea (asfaltarea) următoarelor străzi: Frunzelor, Dumitru Comșa, Traian, Murelor, Teiului, Pinului, în suprafață de 2300 ml.

Ce străzi vizează proiectul pentru extinderea rețelei de canalizare ?

Proiectul de extindere a rețelei de canalizare presupune introducerea sistemului pe strada Tulcei dar și in zona B5 (cartier domnitori) ce a fost recent lotizată.

Aprobarea acestor proiecte este doar un prim pas ! Primăria Comunei Lumina așteaptă în momentul de față să semneze contractele de finanțare cu Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației. După momentul semnării vor mai urma și alți pași birocratici: desemnarea unui proiectant pentru aceste proiecte de investiții, lansarea licitațiilor pentru selectarea constructorului, obținerea avizelor și emiterea autorizațiilor de construcție și a ordinelor de începere a lucrărilor, recepția acestora, printre altele.

Așadar, aceste 3 mari proiecte de investiții se vor întinde pe o perioadă mai lungă de timp, perioada de implementare fiind condiționată de mai mulți factori.

Print Friendly, PDF & Email