COMUNICAT DE PRESĂ

Unitatea Administrativ Teritoriala, Comuna Lumina, judet Constanta, in calitate de Beneficiar, implementează proiectul cu titlul  RENOVARE ENERGETICĂ MODERATĂ A CLĂDIRII PUBLICE “C1 – CLUB DE VARĂ”, Localitatea Lumina, județul Constanța .

Obiectivele proiectului: Reabilitarea moderată a clădirilor publice pentru a îmbunătăți serviciile publice prestate din comuna Lumina, județul Constanța.

Acesta este finantat din PLANUL NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ iar valoarea totală a proiectului este de 1136688,84 LEI

Perioada de implementare a proiectului este de 24 luni

Data începerii și finalizării proiectului-15.02.2023 – 15.02.2025

Codul proiectului: PNRR/2022/C10-I3-2376

https://mfe.gov/pnrr/
https://www.facebook.com/PNRROficial/

Print Friendly, PDF & Email