COMUNICAT DE PRESĂ

Unitatea Administrativ Teritoriala, Comuna Lumina, judet Constanta, in calitate de Beneficiar, implementează proiectul cu titlul CONSTRUIRE PISTE PENTRU BICICLETE ÎN COMUNA LUMINA, JUDEȚUL CONSTANȚA

Obiectivele proiectului: Asigurarea infrastructurii pentru transport verde – piste pentru biciclete în comuna Lumina, județul Constanța.

Acesta este finantat din PLANUL NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ iar valoarea totală a proiectului este de 1136688,84 LEI

Perioada de implementare a proiectului este de 24 luni

Data începerii și finalizării proiectului – 30.12.2022 – 30.12.2024

Codul proiectului: : PNRR/2022/C10-I1.4-164

https://mfe.gov/pnrr/
https://www.facebook.com/PNRROficial/

Print Friendly, PDF & Email