Unitatea Administrativ Teritoriala, Comuna Lumina, judet Constanta in calitate de Beneficiar implementează proiectul cu titlul RENOVARE INTEGRATĂ A SEDIULUI ADMINISTRATIV -SERVICIUL SALUBRIZARE, COMUNA LUMINA JUDETUL CONSTANTA, finantat din PLANUL NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ, Componenta 5 — Valul renovării, Axa 2 — Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri publice, Operațiunea B.1: Renovarea integrată (consolidare seismică și renovare energetică moderată) a clădirilor publice, Apel de proiecte: PNRR/2022/C5/2/B.1/1, în baza contractului de finantare nerambursabila nr.122486/31.10.2022, încheiat cu Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei.

Valoarea totala a proiectului este de 1.679.492,33 lei.

Obiectivul general al proiectului vizează îmbunătățirea fondului public construit al Comunei Lumina, printr-o abordare integrată centrată pe eficientizarea energetica si consolidarea seismica a cladirilor publice edificate inainte de anul 2000.

La nivel specific proiectul isi propune urmatoarele obiective: RENOVARE INTEGRATA A CORPULUI DE CLADIRE-SEDIU ADMINISTRATIV – SERVICIUL SALUBRIZARE, COMUNA LUMINA JUDETUL CONSTANTA

Perioada de implementare a proiectului este de 36 luni.

Print Friendly, PDF & Email