Primaria comunei Lumina, judetul Constanta, organizeaza in data de 12.iunie. 2023 (ora 10.00 – proba scrisa) si  14.iunie. 2023 (ora 10.00 – proba interviu),  concursul de recrutare pentru urmatoarele functii publice de executie vacante pe durata nedeterminata:

1 post – Functie publica de executie – Inspector, clasa I, grad profesional asistent –  Compartiment Administrarea Domeniului Public si Privat, Concesiune

Conditii de participare :

-candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 465 din OUG 57 / 2019 privind Codul Administrativ cu modifcarile si completarile ulterioare;

-Studii universitare de licenta absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta in stiinte ingineresti ,specializarea contructii civile, industriale si agricole, cai ferate, drumuri si poduri, imbunatatiri funciare si dezvoltare rurala, inginerie civila, inginerie urbana si dezvoltare regionala;
-vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: 1 an

 1 post functie publica de executie – Inspector, clasa I, grad profesional asistent – Compartiment Relatii cu Publicul, CIC si Secretariat

Conditii de participare :

-candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 465 din OUG 57 / 2019 privind Codul Administrativ cu modifcarile si completarile ulterioare;

-Studii universitare de licenta absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta in stiinte juridice -specializarea drept, Stiinte sociale – specializarea administratie publica, administratie europeana, asistenta manageriala si secretariat, comunicare si relatii publice ;
-vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: 1 an

1 post – Functie publica de executie – Inspector, clasa I, grad profesional asistent –  Compartiment Stare Civila

Conditii de participare :

-candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 465 din OUG 57 / 2019 privind Codul Administrativ cu modifcarile si completarile ulterioare;

-Studii universitare de licenta absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta in stiinte sociale – specializarea administratie publica ,administratie europeana, politie comunitara, stiinte juridice -specializarea drept, drept comunitar.

-vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: 1 an

1 post – Functie publica de executie – Inspector, clasa I, grad profesional asistent – Compartiment Urmarire Contracte

Conditii de participare :

-candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 465 din OUG 57 / 2019 privind Codul Administrativ cu modifcarile si completarile ulterioare;

-Studii universitare de licenta absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta in stiinte juridice -specializarea drept, Stiinte sociale – specializarea administratie publica, administratie europeana,Stiinte economice;
-vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: 1 an

Facem mentiunea ca durata normala a timpului de lucru este de 8 ore/zi, 40 ore/ saptamina.

Concursul va avea loc la sediul Primariei comunei Lumina,din str.Mare nr.170.

BIBLIOGRAFIA      – Compartiment Administrarea Domeniului Public si Privat, Concesiuni

1.Constitutia Romaniei, republicata;

2.Titlul I si II ale partii a VI-a din OUG 57/2019 cu modificarile si completarile ulterioare;

3.OG 137/2000 privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de discriminare, cu modificarile si completarile ulterioare;

4.Legea nr.202/2002 privind egalitatea de sanse si tratament intre femei si barbati cu modificarile si completarile ulterioare;

5.HOTĂRÂRE nr. 343 din 18 mai 2017 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora, cu modificarile si completarile ulterioare.

6.HOTĂRÂRE nr. 907 din 29 noiembrie 2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare.

7.LEGE nr. 51 din 8 martie 2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice – cu modificarile si completarile ulterioare.

8.ORDONANŢĂ nr. 71 din 29 august 2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local cu modificarile si completarile ulterioare.

TEMATICA

1.Titlul I, Titlul II, cap.I, cap.II si III, Titlul III, cap.V, cap.VI din Constitutia Romaniei, republicata;

2.Titlul I de la art.365 la art.368  si Titlul  II de la art.369 la art.537  ale partii a VI-a  de la art. din OUG 57/2019 cu modificarile si completarile ulterioare;

3.Capitolul I si II din Ordonanta Guvernului nr.137/2000 privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de discriminare, cu modificarile si completarile ulterioare;

4.De la Capitolul II la Capitolul VI din Legea nr.202/2002 privind egalitatea de sanse si tratament intre femei si barbati cu modificarile si completarile ulterioare;

5.De la capitolulI la capitolul IV  din  HOTĂRÂRE nr. 343 din 18 mai 2017 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora cu modificarile si completarile ulterioare.

6.De la capitolul I la capitolul IV din HOTĂRÂRE nr. 907 din 29 noiembrie 2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice cu modificarile si compeltarile ulterioare.

7.De la capitolul I la capitolul VII din LEGEA nr. 51 din 8 martie 2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice – cu modificarile si completarile ulterioare.

8.De la capitolul I la capitolul VI din ORDONANŢĂ nr. 71 din 29 august 2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local cu modificarile si completarile ulterioare.

BIBLIOGRAFIA – COMPARTIMENT CIC si SECRETARIAT

1.Constitutia României

2.Titlul III al partii a VI-a din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ cu modificarile si completarile ulterioare

3.OG 137/2000 privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de discriminare, cu modificarile si completarile ulterioare

4.Legea 202/2002 privind egalittea de sanse si tratament intre femei si barbati cu modificarile si completarile ulterioare;

5.Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, cu modificarile si completarile ulterioare

6.Regulament (UE) nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor);

7.Ordonanţei nr. 33/2002 privind reglementarea eliberării certificatelor şi adeverinţelor de către autorităţile publice locale şi centrale;

TEMATICA

1.Titlul I, Titlul II, cap.I, cap.II si III, Titlul III, cap.V, cap.VI din Constitutia Romaniei, republicata;

2.Titlul I de la art.365 la art.368  si Titlul  II de la art.369 la art.537  ale partii a VI-a  de la art. din OUG 57/2019 cu modificarile si completarile ulterioare;

3.Capitolul I si II din Ordonanta Guvernului nr.137/2000 privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de discriminare, cu modificarile si completarile ulterioare;

4.De la Capitolul II la Capitolul VI din Legea nr.202/2002 privind egalitatea de sanse si tratament intre femei si barbati cu modificarile si completarile ulterioare;

5.De la capitolul I capitolul IV din Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, cu modificarile si completarile ulterioare

6.De la capitolul I la capitolul XI din Regulament (UE) nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor);

7.De la art.1 la art.7  din Ordonanţei nr. 33/2002 privind reglementarea eliberării certificatelor şi adeverinţelor de către autorităţile publice locale şi centrale;

BIBLIOGRAFIA     – Compartiment Stare Civila

1.Constitutia Romaniei, republicata;

2.Titlul I si II ale partii a VI-a din OUG 57/2019 cu modificarile si completarile ulterioare;

3.OG 137/2000 privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de discriminare, cu modificarile si completarile ulterioare;

4.Legea nr.202/2002 privind egalitatea de sanse si tratament intre femei si barbati cu modificarile si completarile ulterioare;

5.Legea nr.119/1996 cu privire la actele de stare civila,cu modificarile si completarile ulterioare;

TEMATICA

1.Titlul I, Titlul II, cap.I, cap.II si III, Titlul III, cap.V, cap.VI din Constitutia Romaniei, republicata;

2.Titlul I de la art.365 la art.368  si Titlul  II de la art.369 la art.537  ale partii a VI-a  de la art. din OUG 57/2019 cu modificarile si completarile ulterioare;

3.Capitolul I si II din Ordonanta Guvernului nr.137/2000 privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de discriminare, cu modificarile si completarile ulterioare;

4.De la Capitolul II la Capitolul VI din Legea nr.202/2002 privind egalitatea de sanse si tratament intre femei si barbati cu modificarile si completarile ulterioare;

5.De la capitolul I la capitolul VIII din  Legea nr.119/1996 cu privire la actele de stare civila,cu modificarile si completarile ulterioare.

BIBLIOGRAFIA – COMPARTIMENT URMARIRE CONTRACTE

1.Constitutia Romaniei, republicata;

2.Titlul I si II ale partii a VI-a din OUG 57/2019 cu modificarile si completarile ulterioare;

3.OG 137/2000 privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de discriminare, cu modificarile si completarile ulterioare;

4.Legea nr.202/2002 privind egalitatea de sanse si tratament intre femei si barbati cu modificarile si completarile ulterioare;

5.Legea 102/2014 privind cimitirele, crematoriile umane şi serviciile funerare

6.Regulament (UE) nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor);

TEMATICA

1.Titlul I, Titlul II, cap.I, cap.II si III, Titlul III, cap.V, cap.VI din Constitutia Romaniei, republicata;

2.Titlul I de la art.365 la art.368  si Titlul  II de la art.369 la art.537  ale partii a VI-a  de la art. din OUG 57/2019 cu modificarile si completarile ulterioare;

3.Capitolul I si II din Ordonanta Guvernului nr.137/2000 privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de discriminare, cu modificarile si completarile ulterioare;

4.De la Capitolul II la Capitolul VI din Legea nr.202/2002 privind egalitatea de sanse si tratament intre femei si barbati cu modificarile si completarile ulterioare;

5.De la capitolul I la capitolul II din Legea 102/2014 privind cimitirele, crematoriile umane şi serviciile funerare;

6.De la capitolul I la capitolul XI din Regulament (UE) nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor);

Perioada de depunere a dosarelor 02.05.2023 – 22.05.2023.

Relatii suplimentare despre continutul dosarului si a bibliografiei se pot  obtine:

-site-ul Primariei : www.primaria-lumina.ro – Sectiunea Resurse Umane;

– de la sediul institutiei  – avizier sau la tel.0241/251828 (int.1001). Persoana de contact: Calin Doinita – Compartiment Resurse Umane

În vederea participării la concurs,conform art.49 alin 1 din HG nr.6112008 candidaţii depun dosarul de concurs, care va conţine în mod obligatoriu:

a)formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3;

b)curriculum vitae, modelul comun european;

c)copia actului de identitate;

d)copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;

e)copie a diplomei de bacalaureat;

f)copia carnetului de muncă şi după caz, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;

g)copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;

h)copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare pentru efort fizic, în cazul funcţiilor publice pentru a căror ocupare este necesară îndeplinirea unor condiţii specifice care implică efort fizic şi se testează prin probă suplimentară;

i)cazierul judiciar;

j)declaraţia pe propria răspundere, prin completarea rubricii corespunzatoare din formularul de incriere, sau adeverinta care sa ateste lipsa calitatii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia,in conditiile prevazute de legislatia specifica.

Copiile de pe acte se prezinta in copii legalizate sau insotite de documentele originale, care se certifica pentru conformitatea cu originalul de catre secretarul comisiei de concurs.

ATAȘAMENTE

REZULTATE

 

Print Friendly, PDF & Email