Prima biserica  din comuna Lumina a fost construită în 1907 si a fost preluată în 1940 de la populația germană ce a părăsit teritoriul țării în urma schimbului de populație și aparținea cultului evanghelist. A fost sfințită în anul 1941 de episcopul Gherontie Nicolau. Arhitectura este în formă simplă de dreptunghi, neavând abside și turle, ci doar o turlă mică la intrarea în clopotniță, fiind construită din chirpici.

Primul preot slujitor al parohiei a fost Constantin Dobrițoiu, care a venit din Cadrilater odată cu populația română. Acesta a slujit până în anul 1978, când a murit, iar în locul lui a venit preotul Hristu Ploscaru. În anul 1989, în locul preotului Ploscaru, a venit preotul Vasile Latcan, care a slujit până în anul 1999, când a fost înlocuit de preotul Doru Chiriac, care slujește parohia în prezent.

Parohia Lumina II a fost înființată în anul 1997. Un an mai târziu, Primăria Lumina oferă parohiei un loc pentru ridicarea unui nou locaș de cult, deoarece în comună exista doar o biserică veche, rămasă de la nemții care au viețuit în localitate. În 1998, la 12 septembrie, are loc sfințirea locului pentru biserică prin participarea arhiepiscopului Lucian al Tomisului la acea dată, preotul Stoica Gheorghe protopopul Protoieriei Constanța, și un sobor de preoți. Au participat și autoritățile locale împreună cu Dl Crăciun Ion – primarul comunei Lumina, noua biserică primind hramul „Sfinții Apostoli Petru și Pavel“.

Lucrările la noul locaș de cult au durat 10 ani, din 1999 până în 2009. Lucrarea a fost executată în regie proprie cu contribuția credincioșilor și cu sprijinul Consiliului Local Lumina, dar contribuția majoră a avut-o S.C. Comprest Util Constanța, prin Dl Grigore Comănescu. Lucrările au fost coordonate de preotul paroh Coroiu Cristinel având și sprijinul primarilor Crăciun Ion, Roman Ioan și Dumitru Chiru. Târnosirea a fost oficiată de Înaltpreasfințitul Părinte Teodosie Petrescu, Arhiepiscopul Tomisului, la data de 14 iunie 2009.

Biserica, în formă de cruce, cu turlă octogonală pe naos, având lungimea de 25 m, lățimea de 7 m și 12 m la strane, este construită din prefabricate tip BCA, pe temelie de beton, acoperită cu tablă. Are trei turle, două în față și una în spate, pe care sunt montate trei cruci mari. Ușile de la intrare, din lemn de stejar masiv, sunt sculptate în Maramureș.

Satul Sibioara aparţine administrativ de comuna Lumina, judeţul Constanța și are un număr de 130 de familii (500 de locuitori). Satul se află pe D.N. 22 Constanța-Tulcea, la intersecția cu șoseaua ce duce la Aeroportul Mihail Kogălniceanu. În satul Sibioara, s-a simţit nevoia ridicării unei biserici, majoritatea locuitorilor fiind creștini ortodocși. Astfel, prin strădania oamenilor și a preotului Staicu Dumitru, se achiziționează o casă în sat de la familia Grămada Petre, cu aprobarea Departamentului Cultelor, prin adresa nr. 2053/383/1986, cu mențiunea ca acest imobil să fie amenajat ca și capelă necesară trebuințelor credincioșilor pentru săvârșirea Sfintelor Taine și a celorlalte slujbe religioase. Având un număr mic de locuitori, Sibioara a aparținut, de-a lungul timpului, ca filială a Parohiei Gura Dobrogei și a Parohiei Piatra. În data de 19 mai 2004, se sfințește locul și se pune piatra de temelie a noii biserici cu hramul „Sfinții Trei Ierarhi“, lucrările demarând imediat. Începând cu data de 1 mai 2006, se aprobă înființarea Parohiei Sibioara prin decizia Permanenței Consiliului Eparhial nr. 155/2006, fiind numit ca paroh Pr. Mantu Mihail-Florentin prin decizia nr. 337/1.08.06.

Lucrările de construire a bisericii, dar și lucrările de pictură (tehnica fresco) și de înfrumusețare ale acestui lăcaș au fost suportate, cu generozitate, de familia Comănescu Grigore și Vasilica cu fiicele și au fost încheiate în anul 2008. Astfel, în data de 24 august 2008, a fost târnosit noul lăcaș de cult cu hramul „Sfinţii Trei Ierarhi Vasile cel Mare, Grigorie Teologul şi Ioan Gură de Aur“ de către Înaltpreasfinţitul Părinte Teodosie Petrescu, Arhiepiscopul Tomisului, în prezenţa Pr. Grigore Prodan – Protoiereu al Protoieriei I Constanţa, ctitorului Grigore Comănescu cu familia sa, a Pr. Mantu Mihail-Florentin – paroh, a primarului comunei Lumina, Dl Chiru Dumitru, a unui impresionant sobor de preoti şi diaconi, a numeroase oficialităţi şi în prezenţa credincio şilor din parohie şi împrejurimi.

În comuna Lumina există 4 biserici ortodoxe ( 2 Lumina, 1 Sibioara, 1 Oituz), 2 biserici catolice şi o geamie. Structura populaţiei pe religii se prezintă astfel:

– ortodoxă:
– romano-catolică
– musulmană
– baptistă