CATRE,

OPERATORII ECONOMICI INTERESATI ,

Autoritatea contractantă, Comuna LUMINA, persoana juridica romana cu sediul Strada Mare Nr. 170, Tel/Fax: 0241251828, 0241251744, judetul Constanta, Romania, va invita sa participati, prin depunerea de oferte in vederea atribuirii contractului de servicii de mentenanta iluminat public( lucrari de reparatii si intretinere pentru mentinerea in functiune a sistemului de iluminat public de pe raza U.A.T. Comuna Lumina (localitatile Lumina, Oituz si Sibioara).

Termenul limita de primire a ofertelor: 25.02.2021

Adresa la care se transmit/depun ofertele: Registratura Primaria Lumina,str.Mare nr.170 Lumina , jud.Constanta sau e-mail: primarialumina@yahoo.com

Pentru detalii complete va rugam sa accesati fisierele atasate:

– Anunt mentenanta iluminat public[PDF]

– Caiet de sarcini mentenanta iluminat public [pdf]

Print Friendly, PDF & Email