Direcția Generală de Asistență Socială şi Protecția Copilului Constanța derulează PROIECTULUI MAI IMPLICAT! MAI INTEGRAT!”, cod SMIS 129360, Activitatea 6.2. – Formarea profesională a tinerilor proveniți din Casele de Tip familial şi din comunitate”, având ca rezultat 110 tineri din Casele de Tip Familial și din comunitate formați profesional în diverse ocupaţii”.

Prin proiect Direcția Generală de Asistență Socială şi Protecția Copilului Constanța își propune formarea profesională a copiilor/tinerilor în următoarele calificări:

  • ajutor bucătar, – femeie de serviciu,
  • operator deratizare, dezinsecție, dezinfecție,
  • îngrijitor spații verzi,
  • frizer,
  • lucrător operativ pentru autocompactoare,
  • lucrător utilaje specializate pentru salubrizare,
  • lucrător room-service hotel, etc.

Precizăm că copiii/tinerii identificați trebuie să se afle în situație de risc social din cauza lipsei unui sprijin din partea familiei și a comunității din care fac parte. Accesul copiilor/tinerilor la curs se va face în funcție de nivelul studiilor absolvite şi îndeplinirea condițiilor legale ale Autorității Naționale pentru Calificări.

Urmare celor de mai sus copii/tinerii din localitatea Lumina care doresc să se formeze profesional și să dobândească competețe minime necesare pentru obținerea unui loc de muncă , pot apela și  numerele de telefon 0241/488.659, 0723.313.669 persoană de contact doamna Sporea Maria – Expert Grup Tintă, telefonic, de luni până joi – orele 8.00-16.30 și vineri orele 8.00-14.00 sau prin cerere scrisă pe adresa de email: office@dgaspc-ct.ro.

Print Friendly, PDF & Email