In atentia persoanelor ce doresc sa obtina autorizatia de functionare:

Actele necesare pentru eliberare autorizatie de functionare:

 • certificat de inregistrare – CUI
 • Certificat constatator al punctului de lucru
 • Dovada spatiului (contract inchiriere, contract comodat, etc.)
 • Dovada de la Compartimentul Taxe si Impozite ca sunt achitate taxele si impozitele la zi si ca spatiul este declarat nerezidential
 • Referat de la compartiment Situatii de Urgenta din cadrul Primariei privind amenajarea spatiului (pentru spatii mai mari sau egale cu 600 mp se va depune aviz ISU);
 • Avizele necesare desfasurarii activitatii.
 • Raportul de evaluare al cladirii (spatiul comercial unde se desfasoara activitatea) care se face o data la 3 ani.
 • Contract de gunoi incheiat cu Serviciul Public de Salubrizare
 • Dovada platii pentru: taxa de autorizatie de functionare, taxa program de functionare, taxa firma

Documentele se depun la Registratura Primariei Comunei Lumina. Mai multe informatii pot fi obtinute la numarul de telefon 0241251828.

Inainte de eliberarea autorizatiei de functionare de la Primarie, pentru certificarea conformitatii DSPJ Constanta, numai pentru activitatea de alimentatie publica (fast food, bar, terasa, restaurant, autoservice), documentele necesare sunt:

 • cerere tip (afisata pe site-ul www.dspct.ro)
 • memoriul tehnic – descrierea spatiului, a activitatii desfasurate si a dotarii, redactat la calculator;
 • planul de situatie cu incadrarea in zona
 • schite cu detalii de structura functionala si dotari specifice profilului de activitate (schita realizata la calculator din care sa reiasa suprafetele incaperilor si circuitele functionale)
 • actul de infiintare al solicitantului (CUI si Certificat Constator)
 • dovada privind detinerea legala a spatiului
 • chitanta de plata a tarifului in valoare de 200 de lei care se va achita la casieria DSPJ Constanta, dupa verificarea dosarului.

Documentele se vor depune intr-un dosar cu sina, in copie xerox cu mentiunea conform cu originalul, pe fiecare pagina, si semnate de solicitant la Biroul de avize/autorizari cu sediul Constanta, str. Nicolae Iorga nr. 89, program luni – joi, 8.30 – 10.00

DOCUMENTE ATASATE:
Cerere obtinere aviz[pdf]
Declaratie obtinere aviz [pdf]

ATENTIE:

In cazul in care societatea se suspenda, se radiaza sau se inchide punctul de lucru, dovada de la Registrul Comertului se depune la Biroul de Taxe si Impozite din cadrul Primariei.