In atentia persoanelor ce doresc sa obtina autorizatia de functionare:

Actele necesare pentru eliberare autorizatie de functionare
-Certificat de inregistrare – CUI
-Certificat constatator al punctului de lucru
-Dovada spatiului (contract inchiriere, contract comodat, etc.)
-Dovada de la Compartimentul Taxe si Impozite cu sunt achitate taxele si impozitele la zi si ca spatiul este declarat nerezidential
– Referat de la compartiment Situatii de Urgenta din cadrul Primariei privind amenajarea spatiului;
– Avizele necesare desfasurarii activitatii.
– Raportul de evaluare al cladirii (spatiul commercial unde se desfasoara activitatea) care se face o data la 3 ani.

Documentele se depun la Biroul de Resurse Umane din Cadrul Primariei Comunei Lumina. Mai multe informatii pot fi obtinute la numarul de telefon 0241251828.

DOCUMENTE ATASATE:
Cerere obtinere aviz[pdf]
Declaratie de impunere [pdf]
Declaratie obtinere aviz [pdf]

error: Nu aveti permisiuni !